PLATEIA Traffic Collection je balíček software, který přináší v jednom řešení funkce pro 2D a 3D návrh svislého a vodorovného dopravního značení společně s funkcemi pro 2D a 3D analýzy a simulace průjezdů vozidel. Dále obsahuje nástroje pro modelování a úpravy povrchu, editaci 3D křivek a import Google map. Tedy nástroje vhodné pro stavební a dopravní inženýry, a architekty. Jedná se o řešení kompatibilní s CAD platformami BricsCAD, AutoCAD a Civil 3D.

Funkce

Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek vozidel. S Autopath můžete snadno a rychle simulovat manévry vozidel a zkontrolovat průjezdnost silniční sítě a Vašich projektů: na silnicích, stykových a průsečných křižovatkách, točnách, výhybnách, podjezdech, nadjezdech, letištních plochách atd. [více o Autopath]

Autosign je profesionální softwarové řešení pro návrh dopravního značení (DIO) v CAD prostředí.
Program vytváří detailní situační výkresy ve 2D i ve 3D včetně výkazů. Autosign obsahuje rozsáhlé knihovny svislého (SDZ) a vodorovného značení (VDZ), včetně podélných čar a dopravních stínů, specifických pro danou zemi (včetně českého obsahu).

SITE DESIGN – nástroje POVRCH obsahují funkce pro rychlé modelování a úpravy povrchů, výpočty zemních prací, případně návrh liniových objektů (např. sítí pro zobrazení křížení), nástroje pro zvýšení produktivity práce, které urychlují realizaci projektu – vše je nadosah s bleskovou odezvou. Jsou ideální pro rychlé koncepční projekty, projekty porovnávající různá řešení, ale také pro podrobné návrhy a projekty zemních prací včetně výpočtů objemů a řadu dalšího využití. Nástroje umožňují také získávat data pro řízení naváděných strojů, data zaměření, jako data využitelná pro vizualizace atd.

Povrch

Hlavním přínosem nového balíčku je možnost návrhu a úprav povrchů. Povrchy lze vytvořit na základě dat zaměření anebo je jednoduše importovat z Google Map. Největší výhodou tohoto nástroje pro práci s povrchy je, že Vám během okamžiku vytváří datově nenáročné modely DTM.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). Tohoto můžete s výhodou využít např. u koncepčních návrhů apod. K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti v prostředí Vašeho CAD řešení z Vašeho pohledu.

Export do Google Earth

Model vyprojektované pozemní infrastruktury v Plateia BIM (3D solid) je k tomu určeným nástrojem možné rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí, a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako data více povrchů pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.
Plateia disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
3D modely řešení Plateia a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International, jehož je CGS Labs součástí.
Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

Reference

Budoucnost budujeme společně