2D/3D/BIM návrh dopravního značení

Autosign je profesionální softwarové řešení pro plánování a návrh dopravního značení kompatibilní s Civil 3D, AutoCAD anebo BricsCAD. Autosign disponuje nástroji pro generování podrobné dokumentace, rozvržení, výpisů, 3D (BIM) objekty a v neposlední řadě i realistické vizualizace.

Knihovny svislého a vodorovného dopravního značení

Autosign obsahuje rozsáhlou knihovnu svislého a vodorovného dopravního značení specifického pro danou lokalizaci.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a pracovní postupy v Autosign z něj dělají celistvý uživatelsky přívětivý software, se kterým se uživatel rychle seznámí a naučí pracovat.

Funkce

Autosign poskytuje řadu lokalizovaných knihoven svislého i vodorovného dopravního značení.

Uživatelé mají také pokročilé možnosti zahrnout své vlastní bloky dopravního značení do přizpůsobitelné knihovny a využívat je následně v návrzích se stejnými funkcemi, jaké má předdefinované značení v obsažených knihovnách.

V současné době jsou k dispozici následující lokalizované knihovny svislého a vodorovného dopravního značení s podporou 3D:

ČESKÁ REPUBLIKA Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 2015 a jeho veškerá novější znění a doplnění
BOSNA Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba, 2017.
CHORVATSKO Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama NN 92-19, 2019.
ESTONSKO EVS 613:2001 – Liiklusmärgid ja nende kasutamine, 2016
LOTYŠSKO Ceļu satiksmes noteikumi; 2015
LITVA Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles. Žin., 2008, Nr. 46-1730. 2012.
NĚMECKO BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) Verkehrszeichenkatalog, 2017.
NOVÝ ZÉLAND Knihovna svislého a vodorovného dopravního značení na základě Novozélandské legislativy – Traffic Control Devices Manual (TCDM)
POLSKO Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)
RAKOUSKO StVO 1960, Fassung vom 26.05.2020
RUMUNSKO Standard Român ASRO. SR 1848 – 1, 2011.
SRBSKO Pravilnik o saobracajnoj signalizaciji, 2017.
SLOVINSKO Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2021
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AASHTOO | Knihovna svislého a vodorovného dopravního značení na základě „American Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD)“ s doprovázející normou „Standard Highway Signs (SHS)“
ŠVÉDSKO Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74)
Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler (TSFS 2014:30)
Föreskrifter om vägmarkeringar (TSFS 2010:171)

Autosign zahrnuje širokou knihovnu městského mobiliáře, jako jsou silniční portály, semafory a mnoho dalšího.

Pracujete-li na silničních projektech v Civil 3D, AutoCADu nebo BricsCADu, lze pomocí Autosign vykreslit a naplánovat kompletní silniční značení a připravit také potřebnou dokumentaci.

Prvky dopravního značení (svislého i vodorovného) můžete propojit s informacemi o Vaší trase Civil 3D nebo jakékoli jiné trase dané křivkou ve Vašem modelu.

Nástroj pro návrh parkovišť umožňuje parametrický návrh parkovacích stání. Pro urychlení procesu návrhu Vám Autosign nabízí širokou škálu vodorovného značení, které lze využít: jednoduché, dvojité a přerušované podélné čáry, dopravní stíny a mnoho dalších. Uživatelé mohou buď využít předdefinovaného značení, specifického pro jednotlivé země *, nebo se mohou rozhodnout definovat značení pomocí vlastních parametrů, které lze uložit pro opakované použití v dalších projektech.

Veškeré vodorovné dopravní značení vytvořené pomocí Autosign lze promítat na povrch vozovky nebo na jakýkoli jiný digitální model terénu (DTM) a vytvářet tak 3D vodorovné dopravní značení a to dokonce s možností přiřazení BIM vlastností.

Funkce výkazu pro funkci návrhu parkovacích stání je další užitečnou funkcí, která Vám poskytuje podrobný výpis barvených ploch, který může být zahrnut přímo do návrhu anebo exportován do formátu XLS pro další použití např. v programu MS Excel.

S Autosign můžete vytvářet svislé a vodorovné dopravní značení, portály, a další přilehlé silniční objekty jako 3D tělesa (3D solid). Na základě toho můžete snadno vytvářet atraktivní 3D vizualizace a používat 3D model pro analýzu viditelnosti a rozhodovat o dalších bezpečnostních opatřeních.

S Autosign můžete vytvářet svislé a vodorovné dopravní značení, portály, a další nejen k vozovce přilehlé objekty jako 3D tělesa (3D solid objekty s přiřazenými daty sad vlastností). Tyto lze následně prohlížet a manipulovat s nimi v aplikacích Autodesk Navisworks a Infraworks nebo je sdílet prostřednictvím souborového formátu IFC 4.2., pro využití v jakémkoli softwarovém BIM řešení.

Zkontrolujte možné kolize (střety mezi objekty v projektu), které mohou nastat mezi 3D dopravním značením a jinými 3D BIM modely ve Vašem projektu. Analyzujte kolize a najděte nejlepší řešení, jak se jim vyhnout – to vše přímo ve Vašem CAD výkresu, není třeba k tomuto využívat další program. Ušetřete tak svůj čas i peníze.

Autosign umožňuje tvorbu podrobných a přizpůsobitelných výkazů jednotlivého v návrhu využitého dopravního značení, včetně výpisu nového a stávajícího značení a exportu výkazů do aplikace Excel.

Autosign poskytuje možnost importovat data Google Earth Surface (rastrové snímky a údaje o výškách) z Google Map přímo do vašeho CAD výkresu. Díky tomu jste schopni snadno vizualizovat projekt přímo v místě jeho skutečného umístění, případně vytvořit terén z importovaného výstupu pro koncepční návrhy či v mezidobí do obdržení zaměření od geodeta.

Oblasti použití

Návrh infrastruktury

 • Silnice
 • Pěší zóny
 • Cyklistické stezky
 • Městské oblasti

Řízení provozu

Využijte Autosign pro plánování dopravního značení pozemních komunikací v intravilánu i extravilánu, ke změnám stávajícího dopravního značení a k implementaci nových praktických řešení problémů, kterým dopravní inženýři čelí.

Značení staveb – přechodné dopravní značení

Označte uzávěry komunikací a jízdních pruhů, přechodné úpravy a práce na silnici, vytvořte a označte objízdné trasy, stanovte bezpečnostní odstupy a rozhledy, označte přechody, cyklostezky a mnoho dalších možných scénářů, ke kterým dochází a je nutné je řešit.

Parkovací plochy

Autosign poskytuje nástroje k navrhování parkovacích ploch do detailů, jako jsou např. vymezovací čáry, signalizace, výškové kontrolní portály a další.

Návrh a management dopravního značení skladovacích areálů

Návrh značení signalizace pro vnitřní a venkovní provozy, varovné plochy a pro vjezd omezené oblasti, sklady, výrobní zařízení a průmyslové areály.

Návrh značení cyklotras

Urbanisté jsou s Autosign schopni navrhnout jakékoli svislé a vodorovné značení tak, aby navrhovaly udržitelné sítě cyklostezek, pěších zón a dalších.

Návrhy značení lyžařských areálů a sportovních středisek

Navrhujte a uspořádejte sportoviště pomocí Autosign, kterým navrhnete požadované značení pro lyžařské areály, včetně dopravního značení, stejně jako značení kurtů, hřišt a vlastně jakéhokoli sportu – dokonce i běžeckých tratí, a mnohé další.

Automobilové závodní okruhy & návrhy center bezpečné jízdy

Navrhněte signalizaci a vybavení na nejvyšší úrovni z hlediska konkurence a bezpečnosti pro závodní okruhy, centra bezpečné jízdy, ale třeba i pro motokárové okruhy a tratě silničních i terénních RC modelů vozidel a mnoho dalšího.

Oblasti použití

Návrh infrastruktury

 • Silnice
 • Pěší zóny
 • Cyklistické stezky
 • Městské oblasti

Řízení provozu

Využijte Autosign pro plánování dopravního značení pozemních komunikací v intravilánu i extravilánu, ke změnám stávajícího dopravního značení a k implementaci nových praktických řešení problémů, kterým dopravní inženýři čelí.

Značení staveb – přechodné dopravní značení

Označte uzávěry komunikací a jízdních pruhů, přechodné úpravy a práce na silnici, vytvořte a označte objízdné trasy, stanovte bezpečnostní odstupy a rozhledy, označte přechody, cyklostezky a mnoho dalších možných scénářů, ke kterým dochází a je nutné je řešit.

Parkovací plochy

Autosign poskytuje nástroje k navrhování parkovacích ploch do detailů, jako jsou např. vymezovací čáry, signalizace, výškové kontrolní portály a další.

Návrh a management dopravního značení skladovacích areálů

Návrh značení signalizace pro vnitřní a venkovní provozy, varovné plochy a pro vjezd omezené oblasti, sklady, výrobní zařízení a průmyslové areály.

Návrh značení cyklotras

Urbanisté jsou s Autosign schopni navrhnout jakékoli svislé a vodorovné značení tak, aby navrhovaly udržitelné sítě cyklostezek, pěších zón a dalších.

Návrhy značení lyžařských areálů a sportovních středisek

Navrhujte a uspořádejte sportoviště pomocí Autosign, kterým navrhnete požadované značení pro lyžařské areály, včetně dopravního značení, stejně jako značení kurtů, hřišt a vlastně jakéhokoli sportu – dokonce i běžeckých tratí, a mnohé další.

Automobilové závodní okruhy & návrhy center bezpečné jízdy

Navrhněte signalizaci a vybavení na nejvyšší úrovni z hlediska konkurence a bezpečnosti pro závodní okruhy, centra bezpečné jízdy, ale třeba i pro motokárové okruhy a tratě silničních i terénních RC modelů vozidel a mnoho dalšího.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Funkce

Řešení Autosign Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá

 • Návrh dopravního značení
 • Přístup do národních knihoven svislého a vodorovného dopravního značení
 • Vytváření vlastního dopravního značení
 • Návrh portálů
 • Vodorovné dopravní značení (podélné čáry, přechody, ostrůvky, šipky atd.)
 • Dopravní stíny
 • Tvorba výkazů svislého a vodorovného dopravního značení
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terén
 • 3D svislé a vodorovné dopravní značen
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid) (kompatibilní s Infraworks a Navisworks)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Návrh dopravního značení
 • Přístup do národních knihoven svislého a vodorovného dopravního značení
 • Vytváření vlastního dopravního značení
 • Návrh portálů
 • Vodorovné dopravní značení (podélné čáry, přechody, ostrůvky, šipky atd.)
 • Dopravní stíny
 • Tvorba výkazů svislého a vodorovného dopravního značení
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terén
 • 3D svislé a vodorovné dopravní značení
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid) (kompatibilní s Infraworks a Navisworks)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

Reference

Budoucnost budujeme společně