Analýza dráhy vozidla – vlečné křivky

Autopath je profesionální softwarové řešení pro analýzu vlečných křivek vozidel používané stavební inženýry, architekty a urbanisty po celém světě. Autopath umožňuje analyzovat průjezdy standardizovaných i speciálních vozidel a souprav také dle vlastní definice.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a intuitivní postup práce je zárukou snadného a rychlého užívání programu. Zároveň díky zajímavým cenám, možnostem tvorby a editaci uživatelem definovaných vozidel, celosvětové knihovny a naší vysoké úrovně technické podpory je Autopath řešením široce využívaným po celém světě.

Prozkoumejte nové funkce v Autopath 2022

Funkce

Autopath je dodáván s celosvětovými knihovnami vozidel dle národních norem a standardů (včetně TP 171), a s rozsáhlou knihovnou skutečných vozidel zahrnujících letadla, autobusy, automobilní jeřáby, vozidla hasičského záchranného sboru (Tatra, Mercedes), nákladní automobily, zemědělské stroje, SUV, Pick-Upy a další.

USA / KANADA / INDIE AASHTO 2014 (Imperial / Metric), AASHTO 2011 (Imperial / Metric)
KANADA TAC 2017
EVROPA United Kingdom (FTA 2016, FTA 1998)
Irish national vehicle library
Germany (Deurschland 2005), Deutschland RBSV_2020
Austria (Österreich)
Sweden (Sverige 2005)
Norwegian (Norge 2007)
Poland (Polska 2016)
Hungary (Magyarország 2005)
Czech Republic (Česko 2005)
Croatia (Hrvatska 2001)
Serbia (Serbia 2012)
Slovenia (Slovenija 2006)
Romania (Romania 1985)
Macedonia
Turkey (Türkiye)
RUSKO POCCŃЯ
RAKOUSKO Australia 1993, Australia 2013
NOVÝ ZÉLAND New Zealand 2007
AFRIKA South Africa (South Africa 1988)

V nejnovější verzi Autopath přidává do stávajícího seznamu vozidel velké množství užitkových vozidel, zemědělských strojů, vozidla bezpečnostních sborů, autobusů, nákladních vozidel, přívěsů pro přepravu větrných turbín, automobilních jeřábů, vysokozdvižných vozíků a řady dalších.

LETADLA
Boeing 737-700, Boeing 737-400
AUTOBUSY Ikarus, Kravtex, Man, Mercedes, Neoplan, Rába, Setra, Volvo
JEŘÁBY KATO CR-100, CR-250, MR-130, NK-300E-v, NK550vr
► jsou podporována vozidla se všemi řiditelnými nápravami
JEŘÁBY LIEBHERR LTM1030-2.1, LTM1040-2.1, LTM1050-3.1, LTM1055-3.2, LTM1060-3.1, LTM1070-4.2, LTM1090-4.1, LTM1100-5.1, LTM1100-5.2, LTM1350-6.1, LMT1250-5.1
► jsou podporována vozidla se všemi řiditelnými nápravami
JEŘÁBY TEREX AC55-3, AC55-3, AC60-3, AC140, AC160-2, AC160-5, AC250-1
► jsou podporována vozidla se všemi řiditelnými nápravami
UŽIVATELSKÁ VOZIDLA Wind Transport, Heavy Load Vehicle, Long Cargo Vehicle
ZÁCHRANNÉ SLOŽKY - EVROPA Mercedes Benz, Tatra, Man, Iveco
ZÁCHRANNÉ SLOŽKY - AASHTO Fire Vehicle - Pumper, Fire Vehicle - Aerial Platform
GOLDHOFER Drop-Deck Semitrailler, Europe Flatbad, Flatbad with Pendular Axles
ZÁCHRANNÉ SLOŽKY - SLOVINSKO PV-1, PV-2, GV-1, GVV-1, GVV-2, GVC-16/15, GVC-16/25, GV-16/24, GVC-24/50, AC, GVGP-1, GVGP-2
NÁKLADNÍ VOZY Mercedes Benz, Iveco, MAN
DOMÝCHÁVAČE BETONU MAN TGS 41.420 8x4; ITAS CAS
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE Tractor John Deere 5603 4WD, Tractor Fendt 936 Vario, Tractor + Bailey Dumper DUMP10, Tractor + Bailey Grain Trailer TAG11, Tractor + Bailey Baby Trailer BR2.0, Tractor + Bailey Low Loader LOW 8/16
VOZIDLA PICK UP Ford Ranger, Toyota HiLux, Nissan Navara, Mercedes Benz X, Isuzu D-Max, Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200, Ford F-150
VOZIDLA SUV Audi Q8, BMW X7, Mercedes Benz GLS, Volkswagen Touareg, Volvo XC90, Land Rover Range Rover, Škoda Kodiaq, Škoda Kamiq, Rolls Royce Cullinan

Pomocí funkcí Horizontální a Vertikální analýzy můžete snadno a rychle simulovat manévry vozidel a zkontrolovat průjezdnost dané infrastruktury, včetně zohlednění rozměrů přepravovaného nákladu. Autopath funguje v prostředí AutoCAD (ve všech dostupných verzích označených v All-in-One balíčku), Civil 3D nebo BricsCAD PRO, Platinum a BIM. Můžete vytvářet analýzy kolizí s okolními objekty, obrubami atd., včetně kolize s dráhou dalších vozidel. Můžete také vytvořit grafické výpisy, např. schéma představující natočení kol vozidla po délce projížděné dráhy, natočení volantu apod.

Animace pohybu vozidla, kterými jsou vykreslovány vlečné křivky v CAD výkresu pomocí Autopath, lze snadno exportovat do aplikace Google Earth. Zde můžete rychle vytvářet prezentace pro klienty a zainteresovanou veřejnost a sdílet své výsledky analýz online, což ostatním zúčastněným stranám na projektu umožňuje získávat kvalitní a aktuální data a odeslat Vám jejich zpětnou vazbu.

Autopath nabízí pokročilé funkce výkazů pro každou provedenou analýzu vlečných křivek. Zprávy obsahují názvy a typy použitých vozidel, schémata vozidel s podrobnými rozměry, schémata zobrazující úhly natáčení volantu a kol, otáčení kol na místě, maximální úhel zatáčení vozidla a další. Zprávy lze také exportovat do formátu PDF a dalších.

Autopath poskytuje rozšířené možnosti pro přizpůsobení vozidel, umožňující uživatelům přizpůsobit si dostupná vozidla v poskytovaných knihovnách anebo vytvořit zcela nová, vlastní, vozidla s více nápravami (i řiditelnými) a to v podstatě neomezeným tvarem vozidla i nákladu pro horizontální i vertikální analýzu.

Autopath poskytuje možnost vkladní georeferencovaných rastrových obrázků přímo do CAD výkresu a také vkládat výšková data (Google Earth). K dispozici je Vám dále i funkce Google Street View, která uživatelům umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti přímo v prostředí používaného CAD řešení, aby pomohla klientům, investorům nebo zainteresované veřejnosti vizualizovat oblasti, ve kterých se analýza průjezdu provádí.

Kombinace těchto dat s infrastrukturními nebo architektonickými modely CAD BIM nabízí skvělé možnosti vizualizace a jsou tak další přidanou hodnotou tvorby analýzy průjezdu pomocí Autopath. Program dále podporuje rozsáhlou celosvětovou databázi souřadnicových systémů (včetně S-JTSK), které umožňují pohodlné vkládání dat do lokálního zaměření, ať již budete zpracovávat projekty v ČR či za hranicemi.

S novým nástrojem pro záznam videa můžete snadno a velmi rychle vytvářet animace simulace průjezdů vozidel a tvorby vlečných křivek a okamžitě je sdílet se svými klienty pro kontrolu.

Oblasti použití

Stavební inženýrství

Vlečné křivky a simulace průjezdu Autopath hrají klíčovou roli při ověřování přepravitelnosti nadrozměrných nákladů na všech typech pozemních komunikací: silnicích, křižovatkách, okružních křižovatkách, výhybnách, odbočkách, podjezdech, nadjezdech apod. S pokročilými nástroji pro analýzu a animací vlečných křivek Autopath nejen zrychluje proces projekčního návrhu, ale také umožňuje rychlou kontrolu alternativních možností návrhů, stejně, jako kontrolu bezpečnosti a souladu s normami.

Speciální přeprava

Speciální a nadrozměrné přepravní služby vyžadují speciální dopravní prostředky, jako jsou speciální tahače, návěsy, podvalníky, automobilní jeřáby apod., včetně k tomu přizpůsobené dopravní cesty. Autopath zahrnuje rozsáhlou knihovnu specializovaných vozidel, které lze dále uživatelsky přizpůsobit dle potřeb anebo vytvořit zcela nové vlastní vozidlo. V Autopath můžete navrhnout jakýkoli půdorysný i bokorysný tvar obrysu vozidla, který představuje samotné vozidlo anebo soupravu, a to včetně přepravovaného nákladu. Autopath podporuje použití Google Map, Google StreetView a OpenMaps, což je nepostradatelné pro vyhodnocení různých scénářů průjezdu a následného výběru dopravních cest. S podporou všech těchto zmíněných nástrojů a knihoven vozidel, tak můžete virtuálně plánovat přepravu z výrobního závodu, logistického skladu, nákladního přístavu nebo terminálu do cílového místa a určit kolizní místa, která je třeba pro průjezd upravit.

Architektura

Autopath poskytuje snadno použitelné nástroje pro architekty a urbanisty k tvorbě analýz průjezdů a vlečných křivek přímo v CAD prostředí. Mohou provádět jednoduše manévry s jednotlivými vozidly anebo soupravami, simulace zatáčení a identifikovat potenciální omezení při navrhování garáží, parkovacích míst, zásahových cest a nástupních ploch požární techniky atd. Díky přístupu k rozsáhlé knihovně vozidel Autopath, mají architekti vhodný nástroj pro analýzu průjezdů, a tak jeho využitím mohou přesně, nezávisle a samostatně vyhodnotit své návrhy.

Průmysl

Autopath je již dlouhodobě osvědčeným užitečným nástrojem v procesu návrhu výrobních závodů a logistických center, jejich provozu, dostaveb a úprav. Pomocí něj mohou projektanti a odpovědní pracovníci simulovat přepravu zboží ve výrobních linkách a také simulovat pohyb tzv. AGV (automaticky řízených vozidel) a přepravu zboží ve výrobních a logistických areálech. Při navrhování rozvržení skladových areálů a umístění regálů v nich se Autopath používá ke kontrole možných omezení pohybu vysokozdvižných vozíků, k vyhodnocení přepravních cest tzv. tugger train souprav, k simulování manévrů dodávkových vozidel, návěsových souprav atd.

Letectví

Při navrhování letišť a přidružených ploch a komunikací je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby letiště mohla adekvátně obsluhovat všechna letadla, letištní vozidla a další personál. To je důvod, proč projektanti ve fázi návrhu i následném provozu letišť provádějí různé simulace manévrů letadel a letištní techniky a kontrolují potenciální kolize. Identifikace kritických míst a návrhy jejich odstranění ještě před případnými plánovanými úpravami, snižují bezpečnostní rizika a zajišťují tak plynulý provoz. K tomuto účelu přichází Autopath s předdefinovanou knihovnou letadel, letištní techniky, zásahových vozidel hasičského záchranného sboru a řadou dalších vozidel. V neposlední řadě má uživatel Autopath možnost editace stávajících anebo přípravy vlastních dopravních a přepravních prostředků.

Oblasti použití

Stavební inženýrství

Vlečné křivky a simulace průjezdu Autopath hrají klíčovou roli při ověřování přepravitelnosti nadrozměrných nákladů na všech typech pozemních komunikací: silnicích, křižovatkách, okružních křižovatkách, výhybnách, odbočkách, podjezdech, nadjezdech apod. S pokročilými nástroji pro analýzu a animací vlečných křivek Autopath nejen zrychluje proces projekčního návrhu, ale také umožňuje rychlou kontrolu alternativních možností návrhů, stejně, jako kontrolu bezpečnosti a souladu s normami.

Speciální přeprava

Speciální a nadrozměrné přepravní služby vyžadují speciální dopravní prostředky, jako jsou speciální tahače, návěsy, podvalníky, automobilní jeřáby apod., včetně k tomu přizpůsobené dopravní cesty. Autopath zahrnuje rozsáhlou knihovnu specializovaných vozidel, které lze dále uživatelsky přizpůsobit dle potřeb anebo vytvořit zcela nové vlastní vozidlo. V Autopath můžete navrhnout jakýkoli půdorysný i bokorysný tvar obrysu vozidla, který představuje samotné vozidlo anebo soupravu, a to včetně přepravovaného nákladu. Autopath podporuje použití Google Map, Google StreetView a OpenMaps, což je nepostradatelné pro vyhodnocení různých scénářů průjezdu a následného výběru dopravních cest. S podporou všech těchto zmíněných nástrojů a knihoven vozidel, tak můžete virtuálně plánovat přepravu z výrobního závodu, logistického skladu, nákladního přístavu nebo terminálu do cílového místa a určit kolizní místa, která je třeba pro průjezd upravit.

Architektura

Autopath poskytuje snadno použitelné nástroje pro architekty a urbanisty k tvorbě analýz průjezdů a vlečných křivek přímo v CAD prostředí. Mohou provádět jednoduše manévry s jednotlivými vozidly anebo soupravami, simulace zatáčení a identifikovat potenciální omezení při navrhování garáží, parkovacích míst, zásahových cest a nástupních ploch požární techniky atd. Díky přístupu k rozsáhlé knihovně vozidel Autopath, mají architekti vhodný nástroj pro analýzu průjezdů, a tak jeho využitím mohou přesně, nezávisle a samostatně vyhodnotit své návrhy.

Průmysl

Autopath je již dlouhodobě osvědčeným užitečným nástrojem v procesu návrhu výrobních závodů a logistických center, jejich provozu, dostaveb a úprav. Pomocí něj mohou projektanti a odpovědní pracovníci simulovat přepravu zboží ve výrobních linkách a také simulovat pohyb tzv. AGV (automaticky řízených vozidel) a přepravu zboží ve výrobních a logistických areálech. Při navrhování rozvržení skladových areálů a umístění regálů v nich se Autopath používá ke kontrole možných omezení pohybu vysokozdvižných vozíků, k vyhodnocení přepravních cest tzv. tugger train souprav, k simulování manévrů dodávkových vozidel, návěsových souprav atd.

Letectví

Při navrhování letišť a přidružených ploch a komunikací je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby letiště mohla adekvátně obsluhovat všechna letadla, letištní vozidla a další personál. To je důvod, proč projektanti ve fázi návrhu i následném provozu letišť provádějí různé simulace manévrů letadel a letištní techniky a kontrolují potenciální kolize. Identifikace kritických míst v návrhů jejich odstranění ještě před případnými plánovanými úpravami, snižují bezpečnostní rizika a zajišťují tak plynulý provoz. K tomuto účelu přichází Autopath s předdefinovanou knihovnou letadel, letištní techniky, zásahových vozidel hasičského záchranného sboru a řadou dalších vozidel. V neposlední řadě má uživatel Autopath možnost editace stávajících anebo přípravy vlastních dopravních a přepravních prostředků.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2016–2022 (kromě AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2016 – 2022
 • BricsCAD® Pro, Platinum a případně BIM V19 – V21

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Funkce

Řešení Autopath je Vám k dispozici jako samostatná nebo síťová licence a to formou pronájmu nebo také jako trvalá licence

 • Easy drive (nástroj pro tvorbu dynamické horizontální a vertikální analýzy průjezdu vozidel s predikcí ve směru vpřed i vzad)
 • 2D horizontální analýza průjezdu vozidel (vlečné křivky)
 • 2D vertikální analýza průjezdu vozidel
 • Možnost manuálního řízení simulovaného průjezdu vozidla
 • Animace průjezdu vozidla
 • Detekce kolizí při horizontální i vertikální analýze
 • Rozsáhlá celosvětová knihovna vozidel
 • Nástroje pro editaci a tvorbu vlastních vozidel a souprav, včetně speciálních
 • Nástroje pro vkládání ortofotomap a dat výškopisu z Google Map přímo do CAD (DWG)
 • Diagram natočení kol
 • Vykreslení profilu vozidla, včetně zobrazení rozměrů

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

Reference

Budoucnost budujeme společně