Plateia Traffic Collection

PLATEIA Traffic Collection je balíček software, který přináší v jednom řešení funkce pro 2D a 3D návrh svislého a vodorovného dopravního značení společně s funkcemi pro 2D a 3D analýzy a simulace průjezdů vozidel. Dále obsahuje nástroje pro modelování a úpravy povrchu, editaci 3D křivek a import Google map. Tedy nástroje vhodné pro stavební a dopravní inženýry, a architekty. Jedná se o řešení kompatibilní s CAD platformami BricsCAD, AutoCAD a Civil 3D.

Funkce

Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek vozidel. S Autopath můžete snadno a rychle simulovat manévry vozidel a zkontrolovat průjezdnost silniční sítě a Vašich projektů: na silnicích, stykových a průsečných křižovatkách, točnách, výhybnách, podjezdech, nadjezdech, letištních plochách atd. [více o Autopath]

Autosign je profesionální softwarové řešení pro návrh dopravního značení (DIO) v CAD prostředí.
Program vytváří detailní situační výkresy ve 2D i ve 3D včetně výkazů. Autosign obsahuje rozsáhlé knihovny svislého (SDZ) a vodorovného značení (VDZ), včetně podélných čar a dopravních stínů, specifických pro danou zemi (včetně českého obsahu).

SITE DESIGN – nástroje POVRCH obsahují funkce pro rychlé modelování a úpravy povrchů, výpočty zemních prací, případně návrh liniových objektů (např. sítí pro zobrazení křížení), nástroje pro zvýšení produktivity práce, které urychlují realizaci projektu – vše je nadosah s bleskovou odezvou. Jsou ideální pro rychlé koncepční projekty, projekty porovnávající různá řešení, ale také pro podrobné návrhy a projekty zemních prací včetně výpočtů objemů a řadu dalšího využití. Nástroje umožňují také získávat data pro řízení naváděných strojů, data zaměření, jako data využitelná pro vizualizace atd.

Povrch

Hlavním přínosem nového balíčku je možnost návrhu a úprav povrchů. Povrchy lze vytvořit na základě dat zaměření anebo je jednoduše importovat z Google Map. Největší výhodou tohoto nástroje pro práci s povrchy je, že Vám během okamžiku vytváří datově nenáročné modely DTM.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). Tohoto můžete s výhodou využít např. u koncepčních návrhů apod. K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti v prostředí Vašeho CAD řešení z Vašeho pohledu.

Export do Google Earth

Model vyprojektované pozemní infrastruktury v Plateia BIM (3D solid) je k tomu určeným nástrojem možné rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí, a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako data více povrchů pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.
Plateia disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
3D modely řešení Plateia a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International, jehož je CGS Labs součástí.
Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

Reference

Budoucnost budujeme společně


Autosign, návrh svislého a vodorovného dopravního značení

2D/3D/BIM návrh dopravního značení

Autosign je profesionální softwarové řešení pro plánování a návrh dopravního značení kompatibilní s Civil 3D, AutoCAD anebo BricsCAD. Autosign disponuje nástroji pro generování podrobné dokumentace, rozvržení, výpisů, 3D (BIM) objekty a v neposlední řadě i realistické vizualizace.

Knihovny svislého a vodorovného dopravního značení

Autosign obsahuje rozsáhlou knihovnu svislého a vodorovného dopravního značení specifického pro danou lokalizaci.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a pracovní postupy v Autosign z něj dělají celistvý uživatelsky přívětivý software, se kterým se uživatel rychle seznámí a naučí pracovat.

Funkce

Autosign poskytuje řadu lokalizovaných knihoven svislého i vodorovného dopravního značení.

Uživatelé mají také pokročilé možnosti zahrnout své vlastní bloky dopravního značení do přizpůsobitelné knihovny a využívat je následně v návrzích se stejnými funkcemi, jaké má předdefinované značení v obsažených knihovnách.

V současné době jsou k dispozici následující lokalizované knihovny svislého a vodorovného dopravního značení s podporou 3D:

ČESKÁ REPUBLIKA Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 2015 a jeho veškerá novější znění a doplnění
BOSNA Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba, 2017.
CHORVATSKO Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama NN 92-19, 2019.
ESTONSKO EVS 613:2001 – Liiklusmärgid ja nende kasutamine, 2016
LOTYŠSKO Ceļu satiksmes noteikumi; 2015
LITVA Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles. Žin., 2008, Nr. 46-1730. 2012.
NĚMECKO BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) Verkehrszeichenkatalog, 2017.
NOVÝ ZÉLAND Knihovna svislého a vodorovného dopravního značení na základě Novozélandské legislativy – Traffic Control Devices Manual (TCDM)
POLSKO Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)
RAKOUSKO StVO 1960, Fassung vom 26.05.2020
RUMUNSKO Standard Român ASRO. SR 1848 – 1, 2011.
SRBSKO Pravilnik o saobracajnoj signalizaciji, 2017.
SLOVINSKO Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2021
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AASHTOO | Knihovna svislého a vodorovného dopravního značení na základě „American Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD)“ s doprovázející normou „Standard Highway Signs (SHS)“
ŠVÉDSKO Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74)
Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler (TSFS 2014:30)
Föreskrifter om vägmarkeringar (TSFS 2010:171)

Autosign zahrnuje širokou knihovnu městského mobiliáře, jako jsou silniční portály, semafory a mnoho dalšího.

Pracujete-li na silničních projektech v Civil 3D, AutoCADu nebo BricsCADu, lze pomocí Autosign vykreslit a naplánovat kompletní silniční značení a připravit také potřebnou dokumentaci.

Prvky dopravního značení (svislého i vodorovného) můžete propojit s informacemi o Vaší trase Civil 3D nebo jakékoli jiné trase dané křivkou ve Vašem modelu.

Nástroj pro návrh parkovišť umožňuje parametrický návrh parkovacích stání. Pro urychlení procesu návrhu Vám Autosign nabízí širokou škálu vodorovného značení, které lze využít: jednoduché, dvojité a přerušované podélné čáry, dopravní stíny a mnoho dalších. Uživatelé mohou buď využít předdefinovaného značení, specifického pro jednotlivé země *, nebo se mohou rozhodnout definovat značení pomocí vlastních parametrů, které lze uložit pro opakované použití v dalších projektech.

Veškeré vodorovné dopravní značení vytvořené pomocí Autosign lze promítat na povrch vozovky nebo na jakýkoli jiný digitální model terénu (DTM) a vytvářet tak 3D vodorovné dopravní značení a to dokonce s možností přiřazení BIM vlastností.

Funkce výkazu pro funkci návrhu parkovacích stání je další užitečnou funkcí, která Vám poskytuje podrobný výpis barvených ploch, který může být zahrnut přímo do návrhu anebo exportován do formátu XLS pro další použití např. v programu MS Excel.

S Autosign můžete vytvářet svislé a vodorovné dopravní značení, portály, a další přilehlé silniční objekty jako 3D tělesa (3D solid). Na základě toho můžete snadno vytvářet atraktivní 3D vizualizace a používat 3D model pro analýzu viditelnosti a rozhodovat o dalších bezpečnostních opatřeních.

S Autosign můžete vytvářet svislé a vodorovné dopravní značení, portály, a další nejen k vozovce přilehlé objekty jako 3D tělesa (3D solid objekty s přiřazenými daty sad vlastností). Tyto lze následně prohlížet a manipulovat s nimi v aplikacích Autodesk Navisworks a Infraworks nebo je sdílet prostřednictvím souborového formátu IFC 4.2., pro využití v jakémkoli softwarovém BIM řešení.

Zkontrolujte možné kolize (střety mezi objekty v projektu), které mohou nastat mezi 3D dopravním značením a jinými 3D BIM modely ve Vašem projektu. Analyzujte kolize a najděte nejlepší řešení, jak se jim vyhnout – to vše přímo ve Vašem CAD výkresu, není třeba k tomuto využívat další program. Ušetřete tak svůj čas i peníze.

Autosign umožňuje tvorbu podrobných a přizpůsobitelných výkazů jednotlivého v návrhu využitého dopravního značení, včetně výpisu nového a stávajícího značení a exportu výkazů do aplikace Excel.

Autosign poskytuje možnost importovat data Google Earth Surface (rastrové snímky a údaje o výškách) z Google Map přímo do vašeho CAD výkresu. Díky tomu jste schopni snadno vizualizovat projekt přímo v místě jeho skutečného umístění, případně vytvořit terén z importovaného výstupu pro koncepční návrhy či v mezidobí do obdržení zaměření od geodeta.

Oblasti použití

Návrh infrastruktury

 • Silnice
 • Pěší zóny
 • Cyklistické stezky
 • Městské oblasti

Řízení provozu

Využijte Autosign pro plánování dopravního značení pozemních komunikací v intravilánu i extravilánu, ke změnám stávajícího dopravního značení a k implementaci nových praktických řešení problémů, kterým dopravní inženýři čelí.

Značení staveb – přechodné dopravní značení

Označte uzávěry komunikací a jízdních pruhů, přechodné úpravy a práce na silnici, vytvořte a označte objízdné trasy, stanovte bezpečnostní odstupy a rozhledy, označte přechody, cyklostezky a mnoho dalších možných scénářů, ke kterým dochází a je nutné je řešit.

Parkovací plochy

Autosign poskytuje nástroje k navrhování parkovacích ploch do detailů, jako jsou např. vymezovací čáry, signalizace, výškové kontrolní portály a další.

Návrh a management dopravního značení skladovacích areálů

Návrh značení signalizace pro vnitřní a venkovní provozy, varovné plochy a pro vjezd omezené oblasti, sklady, výrobní zařízení a průmyslové areály.

Návrh značení cyklotras

Urbanisté jsou s Autosign schopni navrhnout jakékoli svislé a vodorovné značení tak, aby navrhovaly udržitelné sítě cyklostezek, pěších zón a dalších.

Návrhy značení lyžařských areálů a sportovních středisek

Navrhujte a uspořádejte sportoviště pomocí Autosign, kterým navrhnete požadované značení pro lyžařské areály, včetně dopravního značení, stejně jako značení kurtů, hřišt a vlastně jakéhokoli sportu – dokonce i běžeckých tratí, a mnohé další.

Automobilové závodní okruhy & návrhy center bezpečné jízdy

Navrhněte signalizaci a vybavení na nejvyšší úrovni z hlediska konkurence a bezpečnosti pro závodní okruhy, centra bezpečné jízdy, ale třeba i pro motokárové okruhy a tratě silničních i terénních RC modelů vozidel a mnoho dalšího.

Oblasti použití

Návrh infrastruktury

 • Silnice
 • Pěší zóny
 • Cyklistické stezky
 • Městské oblasti

Řízení provozu

Využijte Autosign pro plánování dopravního značení pozemních komunikací v intravilánu i extravilánu, ke změnám stávajícího dopravního značení a k implementaci nových praktických řešení problémů, kterým dopravní inženýři čelí.

Značení staveb – přechodné dopravní značení

Označte uzávěry komunikací a jízdních pruhů, přechodné úpravy a práce na silnici, vytvořte a označte objízdné trasy, stanovte bezpečnostní odstupy a rozhledy, označte přechody, cyklostezky a mnoho dalších možných scénářů, ke kterým dochází a je nutné je řešit.

Parkovací plochy

Autosign poskytuje nástroje k navrhování parkovacích ploch do detailů, jako jsou např. vymezovací čáry, signalizace, výškové kontrolní portály a další.

Návrh a management dopravního značení skladovacích areálů

Návrh značení signalizace pro vnitřní a venkovní provozy, varovné plochy a pro vjezd omezené oblasti, sklady, výrobní zařízení a průmyslové areály.

Návrh značení cyklotras

Urbanisté jsou s Autosign schopni navrhnout jakékoli svislé a vodorovné značení tak, aby navrhovaly udržitelné sítě cyklostezek, pěších zón a dalších.

Návrhy značení lyžařských areálů a sportovních středisek

Navrhujte a uspořádejte sportoviště pomocí Autosign, kterým navrhnete požadované značení pro lyžařské areály, včetně dopravního značení, stejně jako značení kurtů, hřišt a vlastně jakéhokoli sportu – dokonce i běžeckých tratí, a mnohé další.

Automobilové závodní okruhy & návrhy center bezpečné jízdy

Navrhněte signalizaci a vybavení na nejvyšší úrovni z hlediska konkurence a bezpečnosti pro závodní okruhy, centra bezpečné jízdy, ale třeba i pro motokárové okruhy a tratě silničních i terénních RC modelů vozidel a mnoho dalšího.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Funkce

Řešení Autosign Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá

 • Návrh dopravního značení
 • Přístup do národních knihoven svislého a vodorovného dopravního značení
 • Vytváření vlastního dopravního značení
 • Návrh portálů
 • Vodorovné dopravní značení (podélné čáry, přechody, ostrůvky, šipky atd.)
 • Dopravní stíny
 • Tvorba výkazů svislého a vodorovného dopravního značení
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terén
 • 3D svislé a vodorovné dopravní značen
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid) (kompatibilní s Infraworks a Navisworks)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Návrh dopravního značení
 • Přístup do národních knihoven svislého a vodorovného dopravního značení
 • Vytváření vlastního dopravního značení
 • Návrh portálů
 • Vodorovné dopravní značení (podélné čáry, přechody, ostrůvky, šipky atd.)
 • Dopravní stíny
 • Tvorba výkazů svislého a vodorovného dopravního značení
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terén
 • 3D svislé a vodorovné dopravní značení
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid) (kompatibilní s Infraworks a Navisworks)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

Reference

Budoucnost budujeme společně


Autopath, tvorba vlečných křivek a simulace průjezdů vozidel

Analýza dráhy vozidla – vlečné křivky a 3D animace

Autopath je profesionální softwarové řešení pro analýzu vlečných křivek vozidel používané stavební inženýry, architekty a urbanisty po celém světě. Autopath umožňuje analyzovat průjezdy standardizovaných i speciálních vozidel a souprav také dle vlastní definice.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a intuitivní postup práce je zárukou snadného a rychlého užívání programu. Zároveň díky zajímavým cenám, možnostem tvorby a editaci uživatelem definovaných vozidel, celosvětové knihovny a naší vysoké úrovně technické podpory je Autopath řešením široce využívaným po celém světě.

Knihovny vozidel

Autopath je dodáván s celosvětovými knihovnami vozidel dle národních norem a standardů (včetně TP 171), a s rozsáhlou knihovnou skutečných vozidel zahrnujících letadla, autobusy, automobilní jeřáby, vozidla hasičského záchranného sboru (Tatra, Mercedes), nákladní automobily, zemědělské stroje, SUV, Pick-Upy a další.

USA / KANADA / INDIE AASHTO 2014 (Imperial / Metric), AASHTO 2011 (Imperial / Metric)
KANADA TAC 2017
EVROPA United Kingdom (FTA 2016, FTA 1998)
Irish national vehicle library
Germany (Deurschland 2005), Deutschland RBSV_2020
Austria (Österreich)
Sweden (Sverige 2005)
Norwegian (Norge 2007)
Poland (Polska 2016)
Hungary (Magyarország 2005)
Czech Republic (Česko 2005)
Croatia (Hrvatska 2001)
Serbia (Serbia 2012)
Slovenia (Slovenija 2006)
Romania (Romania 1985)
Macedonia
Turkey (Türkiye)
RUSKO POCCŃЯ
RAKOUSKO Australia 1993, Australia 2013, Australia 2018
NOVÝ ZÉLAND New Zealand 2007
Auckland Transport 2022
Auckland Transport 2016
AFRIKA South Africa (South Africa 1988), Tanzanai (TANZANIA_2011)
UAE UAE (United Arab Emirates 2017)
IZRAEL Israel (Israel 2011)

V nejnovější verzi Autopath přidává do stávajícího seznamu vozidel velké množství užitkových vozidel, zemědělských strojů, vozidla bezpečnostních sborů, autobusů, nákladních vozidel, přívěsů pro přepravu větrných turbín, automobilních jeřábů, vysokozdvižných vozíků a řady dalších.

AUTOBUSY Ikarus, Kravtex, Man, Mercedes, Neoplan, Rába, Setra, Volvo
JEŘÁBY KATO CR-100, CR-250, MR-130, NK-300E-v, NK550vr
► jsou podporována vozidla se všemi řiditelnými nápravami
JEŘÁBY LIEBHERR LTM1030-2.1, LTM1040-2.1, LTM1050-3.1, LTM1055-3.2, LTM1060-3.1, LTM1070-4.2, LTM1090-4.1, LTM1100-5.1, LTM1100-5.2, LTM1350-6.1, LMT1250-5.1
► jsou podporována vozidla se všemi řiditelnými nápravami
JEŘÁBY TEREX AC55-3 (385/95R25) AWS(3), AC55-3 (445/95R25) AWS (3), AC60-3 (385/95R25) AWS(3), AC60-3 (445/95R25) AWS (3), AC140 (385/95R25) ASW (3), AC140 (445/95R25) AWS(3), AC160-2 (385/95R25), AC160-2 (445/95R25), AC160-5 (385/95R25) AWS (3), AC160-5 (445/95R25) AWS (3), AC160-5 (525/80R25) AWS (3), AC250-1 (525/80R25), TEREX MAX 25
► jsou podporována vozidla se všemi řiditelnými nápravami
UŽIVATELSKÁ VOZIDLA Wind Transport, Heavy Load Vehicle, Long Cargo Vehicle
ZÁCHRANNÉ SLOŽKY – EVROPA Mercedes Benz, Tatra, Man, Iveco
ZÁCHRANNÉ SLOŽKY – AASHTO Fire Vehicle – Pumper, Fire Vehicle – Aerial Platform
GOLDHOFER Drop-Deck Semitrailler, Europe Flatbad, Flatbad with Pendular Axles
DŮLNÍ VOZIDLA CAT 785D, 770G, 797F, 772G, 773G, 775G, 777G, 789D, 793D, 793F, 794AC, 796AC, 798AC
DŮLNÍ VOZIDLA KOMATSU HD325-7R, HD465, HD465, 730E, 830E-AC, 860E-1K, 930E-4, 930E-4SE, 960E-1, HD1500-7, HM300-2R (ARTICULATED), HM400-3R (ARTICULATED)
ZÁCHRANNÉ SLOŽKY – SLOVINSKO PV-1, PV-2, GV-1, GVV-1, GVV-2, GVC-16/15, GVC-16/25, GV-16/24, GVC-24/50, AC, GVGP-1, GVGP-2
NÁKLADNÍ VOZY Mercedes Benz, Iveco, MAN
KOLOVÝ NAKLADAČ Sonnebogen 355 E, LIEBHER_L544, LIEBHER_L506compact, LIEBHER_L585, MLT 741-140 V+, MLT 961-160 V+L, MLT 741-130 PS+, STEYR_6125, STEYR_6125 + CMC-ST-300, VOLVO (L110H, L120H, L50H)
DOMÝCHÁVAČE BETONU MAN TGS 41.420 8×4; ITAS CAS
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE Tractor John Deere 5603 4WD, Tractor Fendt 936 Vario, Tractor + Bailey Dumper DUMP10, Tractor + Bailey Grain Trailer TAG11, Tractor + Bailey Baby Trailer BR2.0, Tractor + Bailey Low Loader LOW 8/16
SANITNÍ VOZY EU TYPE A, TYPE A2, TYPE B, TYPE B1, TYPE C
JÍZDNÍ KOLO Normalrad, Muli Pendix, Douz G4 Traveller, Christiana
ZVVZ MACHINERY přepravníky řady NCJ PREPRAVNIKY NCJ 32, PREPRAVNIKY NCJ 36, PREPRAVNIKY NCJ 40, PREPRAVNIKY NCJ 45, PREPRAVNIKY NCJ 46, PREPRAVNIKY NCJ 54, SKLOPNE PREPRAVNIKY
VOZIDLA PICK UP Ford Ranger, Toyota HiLux, Nissan Navara, Mercedes Benz X, Isuzu D-Max, Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200, Ford F-150
VOZIDLA PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU EU Phoenix 2 Duo (P2-12W, P2-15W), Phoenix 2 (Twin Pack 15, (Twin Pack 20), Phoenix 2 (One-Pass), Phoenix 2-09N, Phoenix 2-12N, Phoenix 2-12W, Phoenix 2-15N (6×2 ML, 6×2 MS, 6×2 RS), Phoenix 2-15W (6x2ML ,4×2), Phoenix 2-17N (6×2 ML, 6×2 MS, 6×2 RS), Phoenix 2-18W (6x2ML, 6x2MS, 6x2RS, 6×4), Phoenix 2-20W (6x2MS, 6×4, 6×2 RS, 6x2ML), Phoenix 2-23W (6x2MS, 6×4, 6×2 RS, 6x2ML), Phoenix 2-25W, Phoenix 2 Duo Kitchen, Phoenix 2 Duo Recycler, hoenix 2 High Capacity (Twin Pack 15, Twin Pack 20, Twin Pack 50/50), Phoenix 2 One-Pass, Small Refuse Vehicle, Vulture 2225
VOZIDLA SUV Audi Q8, BMW X7, Mercedes Benz GLS, Volkswagen Touareg, Volvo XC90, Land Rover Range Rover, Škoda Kodiaq, Škoda Kamiq, Rolls Royce Cullinan
AMBULANCE DEMERS MXP 150 (Ford 350), MXP 170 (Ford F-550), EX SPRINTER 2500, MX 151 (Ford E350), TRANSIT T250/T350, MX 152 (Mercedes-Benz), MX 170 (Cheverlet Express 4500), MX 164 (Cheverlet Express 3500), MX 164 (Ford E350), MX 170 (Ford E450)
MILITARY IVECO CENTAURO II, CENTARURO I, VBM_FRECCIA_AIFV/ATGM, CENTAURO AIF/OWS 30, VBM FRECCIA AMC, VBM FRECCIA ARV, VBA Amphibious Armoured Vehicle, Puma 4×4, Puma 6×6, LMV 2, LMV MEDEVAC, Medium Protected Vehicle 4×4, Medium Protected Vehicle 6×6, M170.31/33, M250.40/41/45 WM, M320.45 WM

LETADLA Boeing 737-700, Boeing 737-400
LETADLA AIRBUS A380-800, A340-600, A340-500, A350-900, A340-300, A330-300, A320-200
LETADLA BOEING 747-8, 747-400, 777-300ER, 777-200LR, 737-700, 737-400, 707-120, 707-320, 717-200, 727-100, 727-200, 737-100, 737-200, 737-300, 737-500, 737-600, 737-800, 737-900, 737-MAX 7, 737-MAX 8, 737-MAX 9, 737-MAX 10, 747-100B-200-300, 747SP, 747-8F, 757-200, 757-300, 767-200, 767-300, 767-400ER, 777-9, 787-8, 787-9
APRON AUTOBUSY TAM_VIVIAIR60S, TAM_VIVIAIR72M, TAM_VIVIAIR84L, TAM_VIVIAIRE88W, TAM_VIVIAIR104WL
AIRSTAIRS TLD ABS-580
PŘEPRAVA ZAVAZADEL TLD JST-25

Nástroje & Výkazy

Pomocí funkcí Horizontální a Vertikální analýzy můžete snadno a rychle simulovat manévry vozidel a zkontrolovat průjezdnost dané infrastruktury, včetně zohlednění rozměrů přepravovaného nákladu. Autopath funguje v prostředí AutoCAD (ve všech dostupných verzích označených v All-in-One balíčku), Civil 3D nebo BricsCAD PRO, Platinum a BIM. Můžete vytvářet analýzy kolizí s okolními objekty, obrubami atd., včetně kolize s dráhou dalších vozidel. Můžete také vytvořit grafické výpisy, např. schéma představující natočení kol vozidla po délce projížděné dráhy, natočení volantu apod.

Animace pohybu vozidla, kterými jsou vykreslovány vlečné křivky v CAD výkresu pomocí Autopath, lze snadno exportovat do aplikace Google Earth. Zde můžete rychle vytvářet prezentace pro klienty a zainteresovanou veřejnost a sdílet své výsledky analýz online, což ostatním zúčastněným stranám na projektu umožňuje získávat kvalitní a aktuální data a odeslat Vám jejich zpětnou vazbu.

Autopath nabízí pokročilé funkce výkazů pro každou provedenou analýzu vlečných křivek. Zprávy obsahují názvy a typy použitých vozidel, schémata vozidel s podrobnými rozměry, schémata zobrazující úhly natáčení volantu a kol, otáčení kol na místě, maximální úhel zatáčení vozidla a další. Zprávy lze také exportovat do formátu PDF a dalších.

Autopath poskytuje rozšířené možnosti pro přizpůsobení vozidel, umožňující uživatelům přizpůsobit si dostupná vozidla v poskytovaných knihovnách anebo vytvořit zcela nová, vlastní, vozidla s více nápravami (i řiditelnými) a to v podstatě neomezeným tvarem vozidla i nákladu pro horizontální i vertikální analýzu.

Autopath poskytuje možnost vkladní georeferencovaných rastrových obrázků přímo do CAD výkresu a také vkládat výšková data (Google Earth). K dispozici je Vám dále i funkce Google Street View, která uživatelům umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti přímo v prostředí používaného CAD řešení, aby pomohla klientům, investorům nebo zainteresované veřejnosti vizualizovat oblasti, ve kterých se analýza průjezdu provádí.

Kombinace těchto dat s infrastrukturními nebo architektonickými modely CAD BIM nabízí skvělé možnosti vizualizace a jsou tak další přidanou hodnotou tvorby analýzy průjezdu pomocí Autopath. Program dále podporuje rozsáhlou celosvětovou databázi souřadnicových systémů (včetně S-JTSK), které umožňují pohodlné vkládání dat do lokálního zaměření, ať již budete zpracovávat projekty v ČR či za hranicemi.

S novým nástrojem pro záznam videa můžete snadno a velmi rychle vytvářet animace simulace průjezdů vozidel a tvorby vlečných křivek a okamžitě je sdílet se svými klienty pro kontrolu.

Oblasti použití

Stavební inženýrství

Vlečné křivky a simulace průjezdu Autopath hrají klíčovou roli při ověřování přepravitelnosti nadrozměrných nákladů na všech typech pozemních komunikací: silnicích, křižovatkách, okružních křižovatkách, výhybnách, odbočkách, podjezdech, nadjezdech apod. S pokročilými nástroji pro analýzu a animací vlečných křivek Autopath nejen zrychluje proces projekčního návrhu, ale také umožňuje rychlou kontrolu alternativních možností návrhů, stejně, jako kontrolu bezpečnosti a souladu s normami.

Speciální přeprava

Speciální a nadrozměrné přepravní služby vyžadují speciální dopravní prostředky, jako jsou speciální tahače, návěsy, podvalníky, automobilní jeřáby apod., včetně k tomu přizpůsobené dopravní cesty. Autopath zahrnuje rozsáhlou knihovnu specializovaných vozidel, které lze dále uživatelsky přizpůsobit dle potřeb anebo vytvořit zcela nové vlastní vozidlo. V Autopath můžete navrhnout jakýkoli půdorysný i bokorysný tvar obrysu vozidla, který představuje samotné vozidlo anebo soupravu, a to včetně přepravovaného nákladu. Autopath podporuje použití Google Map, Google StreetView a OpenMaps, což je nepostradatelné pro vyhodnocení různých scénářů průjezdu a následného výběru dopravních cest. S podporou všech těchto zmíněných nástrojů a knihoven vozidel, tak můžete virtuálně plánovat přepravu z výrobního závodu, logistického skladu, nákladního přístavu nebo terminálu do cílového místa a určit kolizní místa, která je třeba pro průjezd upravit.

Architektura

Autopath poskytuje snadno použitelné nástroje pro architekty a urbanisty k tvorbě analýz průjezdů a vlečných křivek přímo v CAD prostředí. Mohou provádět jednoduše manévry s jednotlivými vozidly anebo soupravami, simulace zatáčení a identifikovat potenciální omezení při navrhování garáží, parkovacích míst, zásahových cest a nástupních ploch požární techniky atd. Díky přístupu k rozsáhlé knihovně vozidel Autopath, mají architekti vhodný nástroj pro analýzu průjezdů, a tak jeho využitím mohou přesně, nezávisle a samostatně vyhodnotit své návrhy.

Průmysl

Autopath je již dlouhodobě osvědčeným užitečným nástrojem v procesu návrhu výrobních závodů a logistických center, jejich provozu, dostaveb a úprav. Pomocí něj mohou projektanti a odpovědní pracovníci simulovat přepravu zboží ve výrobních linkách a také simulovat pohyb tzv. AGV (automaticky řízených vozidel) a přepravu zboží ve výrobních a logistických areálech. Při navrhování rozvržení skladových areálů a umístění regálů v nich se Autopath používá ke kontrole možných omezení pohybu vysokozdvižných vozíků, k vyhodnocení přepravních cest tzv. tugger train souprav, k simulování manévrů dodávkových vozidel, návěsových souprav atd.

Letectví

Při navrhování letišť a přidružených ploch a komunikací je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby letiště mohla adekvátně obsluhovat všechna letadla, letištní vozidla a další personál. To je důvod, proč projektanti ve fázi návrhu i následném provozu letišť provádějí různé simulace manévrů letadel a letištní techniky a kontrolují potenciální kolize. Identifikace kritických míst a návrhy jejich odstranění ještě před případnými plánovanými úpravami, snižují bezpečnostní rizika a zajišťují tak plynulý provoz. K tomuto účelu přichází Autopath s předdefinovanou knihovnou letadel, letištní techniky, zásahových vozidel hasičského záchranného sboru a řadou dalších vozidel. V neposlední řadě má uživatel Autopath možnost editace stávajících anebo přípravy vlastních dopravních a přepravních prostředků.

Oblasti použití

Stavební inženýrství

Vlečné křivky a simulace průjezdu Autopath hrají klíčovou roli při ověřování přepravitelnosti nadrozměrných nákladů na všech typech pozemních komunikací: silnicích, křižovatkách, okružních křižovatkách, výhybnách, odbočkách, podjezdech, nadjezdech apod. S pokročilými nástroji pro analýzu a animací vlečných křivek Autopath nejen zrychluje proces projekčního návrhu, ale také umožňuje rychlou kontrolu alternativních možností návrhů, stejně, jako kontrolu bezpečnosti a souladu s normami.

Speciální přeprava

Speciální a nadrozměrné přepravní služby vyžadují speciální dopravní prostředky, jako jsou speciální tahače, návěsy, podvalníky, automobilní jeřáby apod., včetně k tomu přizpůsobené dopravní cesty. Autopath zahrnuje rozsáhlou knihovnu specializovaných vozidel, které lze dále uživatelsky přizpůsobit dle potřeb anebo vytvořit zcela nové vlastní vozidlo. V Autopath můžete navrhnout jakýkoli půdorysný i bokorysný tvar obrysu vozidla, který představuje samotné vozidlo anebo soupravu, a to včetně přepravovaného nákladu. Autopath podporuje použití Google Map, Google StreetView a OpenMaps, což je nepostradatelné pro vyhodnocení různých scénářů průjezdu a následného výběru dopravních cest. S podporou všech těchto zmíněných nástrojů a knihoven vozidel, tak můžete virtuálně plánovat přepravu z výrobního závodu, logistického skladu, nákladního přístavu nebo terminálu do cílového místa a určit kolizní místa, která je třeba pro průjezd upravit.

Architektura

Autopath poskytuje snadno použitelné nástroje pro architekty a urbanisty k tvorbě analýz průjezdů a vlečných křivek přímo v CAD prostředí. Mohou provádět jednoduše manévry s jednotlivými vozidly anebo soupravami, simulace zatáčení a identifikovat potenciální omezení při navrhování garáží, parkovacích míst, zásahových cest a nástupních ploch požární techniky atd. Díky přístupu k rozsáhlé knihovně vozidel Autopath, mají architekti vhodný nástroj pro analýzu průjezdů, a tak jeho využitím mohou přesně, nezávisle a samostatně vyhodnotit své návrhy.

Průmysl

Autopath je již dlouhodobě osvědčeným užitečným nástrojem v procesu návrhu výrobních závodů a logistických center, jejich provozu, dostaveb a úprav. Pomocí něj mohou projektanti a odpovědní pracovníci simulovat přepravu zboží ve výrobních linkách a také simulovat pohyb tzv. AGV (automaticky řízených vozidel) a přepravu zboží ve výrobních a logistických areálech. Při navrhování rozvržení skladových areálů a umístění regálů v nich se Autopath používá ke kontrole možných omezení pohybu vysokozdvižných vozíků, k vyhodnocení přepravních cest tzv. tugger train souprav, k simulování manévrů dodávkových vozidel, návěsových souprav atd.

Letectví

Při navrhování letišť a přidružených ploch a komunikací je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby letiště mohla adekvátně obsluhovat všechna letadla, letištní vozidla a další personál. To je důvod, proč projektanti ve fázi návrhu i následném provozu letišť provádějí různé simulace manévrů letadel a letištní techniky a kontrolují potenciální kolize. Identifikace kritických míst v návrhů jejich odstranění ještě před případnými plánovanými úpravami, snižují bezpečnostní rizika a zajišťují tak plynulý provoz. K tomuto účelu přichází Autopath s předdefinovanou knihovnou letadel, letištní techniky, zásahových vozidel hasičského záchranného sboru a řadou dalších vozidel. V neposlední řadě má uživatel Autopath možnost editace stávajících anebo přípravy vlastních dopravních a přepravních prostředků.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Funkce

Řešení Autopath je Vám k dispozici jako samostatná nebo síťová licence a to formou pronájmu nebo také jako trvalá licence

 • Easy drive (nástroj pro tvorbu dynamické horizontální a vertikální analýzy průjezdu vozidel s predikcí ve směru vpřed i vzad)
 • 2D horizontální analýza průjezdu vozidel (vlečné křivky)
 • 2D vertikální analýza průjezdu vozidel
 • Možnost manuálního řízení simulovaného průjezdu vozidla
 • Animace průjezdu vozidla
 • Detekce kolizí při horizontální i vertikální analýze
 • Rozsáhlá celosvětová knihovna vozidel
 • Nástroje pro editaci a tvorbu vlastních vozidel a souprav, včetně speciálních
 • Nástroje pro vkládání ortofotomap a dat výškopisu z Google Map přímo do CAD (DWG)
 • Diagram natočení kol
 • Vykreslení profilu vozidla, včetně zobrazení rozměrů
 • 3D animace vozidel
 • tvorbu 3D SOLID modelů vozidel
 • Easy drive (nástroj pro tvorbu dynamické horizontální a vertikální analýzy průjezdu vozidel s predikcí ve směru vpřed i vzad)
 • 2D horizontální analýza průjezdu vozidel (vlečné křivky)
 • 2D vertikální analýza průjezdu vozidel
 • Možnost manuálního řízení simulovaného průjezdu vozidla
 • Animace průjezdu vozidla
 • Detekce kolizí při horizontální i vertikální analýze
 • Rozsáhlá celosvětová knihovna vozidel
 • Nástroje pro editaci a tvorbu vlastních vozidel a souprav, včetně speciálních
 • Nástroje pro vkládání ortofotomap a dat výškopisu z Google Map přímo do CAD (DWG)
 • Diagram natočení kol
 • Vykreslení profilu vozidla, včetně zobrazení rozměrů
 • 3D animace vozidel
 • tvorbu 3D SOLID modelů vozidel

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

Reference

Budoucnost budujeme společně


Aquaterra, fřešení pro návrh a úpravy kanálů a vodních toků

BIM projektování a úpravy kanálů / říčních toků

Aquaterra je profesionální software pro návrh a úpravy kanálu, vodních děl a říčních toků. Integruje hydraulické výpočty MIKE FLOOD a HEC-RAS s návrhem protipovodňové ochrany, vodních proudů, sesuvů půdy a konstrukcí zavlažovacích systémů. Pomocí svého flexibilního, dynamického datového modelu podporuje BIM pracovní postupy a procesy s plnou podporou standardizovaného datového formát IFC.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a postup práce jsou v souladu s projekční praxí při návrhu i rekonstrukci kanálu, vodních děl a říčních toků. Díky tomu se uživatel v programu Aquaterra rychle orientuje a rychle se učí pracovním postupům.

Od počátečního až po detailní návrh

Aquaterra usnadňuje návrh ve všech fázích projektu, od koncepčních studií až po detailní finální návrh do nejmenších detailů. Z údajů o ose koryta řeky, podélných a příčných řezů může uživatel rychle sestavit 3D Solid model koryta a břehů, vytvořit materiálové kalkulace, výkazy kubatur zemních prací a připravit tištěnou dokumentaci situačních výkresů, podélných profilů a příčných řezů.

Funkce

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako data více povrchů pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.

Aquaterra disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
3D modely řešení Aquaterra a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International, jehož je CGS Labs součástí.

Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

Digitální model terénu (DTM)

Aquaterra disponuje vlastním nástrojem pro modelaci podrobného digitálního modelu terénu (DTM), který je dlouhodobě nativně součástí softwarového portfolia CGS Labs. Digitální model terénu (DTM) je možné tvořit na základě různých dat: datové soubory totálních stanic, s využitím bodů DWG, lomových hran, bloků atd. Tímto získáváte volnost volby CAD platformy, a to od běžného AutoCADu anebo BricsCADu PRO, včetně možnosti volby Autodesk Civil 3D BricsCADu PRO (V20 nebo novější), od kterých je možné převzít povrchy v nich vymodelované, jako základ pro Váš projekt.

Svahování a zemní tělesa

Vytváření složitých svahů s vícero podmínkami pro výkop a násyp dává uživateli možnost pokrýt různé návrhové scénáře a požadavky na geometrii pro všechny druhy projektů zemních těles. Stejně tak je s jejich pomocí možné tvořit pozemní komunikace, od jednoduchého návrhu polní či lesní cesty až po složitý návrh geometrie křižovatky. Je tak možné i v řešení Aquaterra navrhnout přidruženou silniční infrastrukturu obslužných a servisních komunikací, dále vytvářet plošné stavby a zemní tělesa objektů jako jsou rybníky, parkovací plochy a další.

3D povrch a 3D objemový model

3D modely kanálů a říčních toků jsou v řešení Aquaterra generovány jako 3D povrchy či 3D objemové modely (3D solid). 3D model povrchu je vytvářen automaticky z 3D prvků kanálů anebo říčních koryt na základě příčných řezů. Stejně tak může být sestaven pomocí funkcí zemních těles. 3D objemový model je pak vytvořen na základě ploch příčných řezů, kde je možné definovat materiály skladby a objekty příčného řezu dále rozšířit o negrafické informace – BIM atributy, tedy negrafické informace BIM modelu.

Pomocí těchto 3D těles (3D solid) můžeme také jednoduše modelovat tvarově složité objekty a ty poté zobrazovat v podélných profilech a příčných řezech. Všechny takto vytvořené 3D modely, včetně rozšiřujících atributových dat (dodaných negrafických informací), lze importovat do aplikací jako je Autodesk Infraworks, Navisworks a lze je použít v různých pracovních BIM postupech a dalších BIM prohlížečích apod.

Nástroje pro návrh osy kanálu a říčního koryta

Řešení Aquaterra poskytuje širokou škálu pokročilé tvorby návrhu geometrie osy kanálu a toku, nivelety a nástrojů pro jejich úpravy. Obsahuje nástroje pro návrh a plnou editaci vrcholů tečnového polygonu P(V)I, plovoucích a pevných prvků a návrhy pomocí pokročilých nástrojů geometrií vycházejících z již na místě existujících zaměřených dat koryta řeky či kanálu, které musí projektant zohlednit.

Reprezentace hladiny vody a definice inteligentních objektů k promítání

Čáry hladiny vody představují data získaná z hydraulického výpočtového softwaru (MIKE FLOOD nebo HEC-RAS). Jsou vytvořeny pro konkrétní osu kanálu či toku ve výkresu. Chcete-li zobrazit vedlejší objekty, jako jsou kanály, hráze, hranice parcel atd., určíte v situačním výkresu tyto objekty pomocí tzv. inteligentních křivek k promítání do profilů a / nebo příčných řezů. Funkce promítaných křivek je propojena přímo s projekcí bodů, která nabízí podobné možnosti promítání, je ale vyhrazena pro promítání objektů bodů podél jakékoli osy v projektu.

Podrobný návrh a editace příčných řezů

Zadejte 1D, 2D hladiny vody nebo kombinované výpočty a navrhněte nové nebo upravte stávající geometrie příčných řezů kanálu a koryt řek. Přidejte hráze a další objekty pomocí velké sady dostupných nástrojů. Přepočítejte hladiny vody a zkontrolujte dopad změn geometrie pro přesné vyhodnocení projektu.

Říční bariéry, hráze a vlnolamy

Bariéry a vlnolamy jsou pevné hydraulické konstrukce postavené na březích řek, které usměrňují tok vody a omezují pohyb sedimentů. Aquaterra podporuje návrh těchto objektů podél vybraných břehů jako 2D prvky s různými hodnotami sklonu.

Výkazy kubatur a zemních prací (QTO)

Aquaterra obsahuje nástroje pro materiálové kalkulace a výpočet kubatur zemních prací, stejně tak možnost exportovat tato QTO data kalkulací a vytvářet vlastní rozpočtové položky. Aquaterra Vám zároveň umožnuje propojit materiály v modelu definované rozpočtovým software, čímž zkracuje významně čas pro přepočet odhadů nákladů při změnách v projektu.

Hmotnice

Hmotnice představuje graficky znázorněné materiálové přesuny při návrhu liniové stavby. Schéma hmotnice pomáhá projektantům a dodavatelům pochopit, kde bude na stavbě požadavek na převoz materiálu rostlého terénu a porovnat tak možné úspory jednotlivých návrhů.

MIKE FLOOD od DHI je pokročilé profesionální řešení simulace záplav, které umožňuje simulaci jakéhokoli záplavového scénáře, ať už se jedná o simulace záplav spjatých s řekami, říční nivou, uličním zaplavením, odvodňovacími stokami, přehradami, pobřežními hrázemi a vlnolamy anebo jakoukoliv jejich kombinací.

Aquaterra disponuje integrovaným rozhraní MIKE FLOOD, které přenáší grafická data z Aquaterra do MIKE FLOOD, kde se následně provádějí výpočty průtoku vody. Tyto výsledky jsou přeneseny posléze zpět do Aquaterra, kde lze zobrazit vypočtené hladiny vody v MIKE FLOOD v podélných profilech a příčných řezech, čímž získáváte možnost tyto informace využít pro optimalizaci návrhů.

Aquaterra také poskytuje možnost vykreslování vypočetených hranic záplavových území z MIKE FLOOD 2D do CAD prosředí.

HEC-RAS je zavedený software pro jednorozměrné ustálené proudění a dvourozměrné hydraulické výpočty neustáleného proudění.

Integrované rozhraní HEC-RAS v řešení Aquaterra umožňuje přenos geometrie kanálu nebo říčních koryt z CAD prostředí do HEC-RAS, kde se následně provádějí výpočty průtoku vody. Výsledky výpočtů lze přenést opět nazpět do Aquaterra, kde se vypočtené hladiny vody zobrazí v podélném profilu i v příčných řezech. S přihlédnutím k výsledkům výpočtů a jejich následného zobrazení v CAD prostředí tak mohou projektanti v řešení Aquaterra upravit stávající návrhy a zohlednit v nich výpočty dle HEC-RAS.

Pomocí zmíněného rozhraní Aquaterra lze geometrii přímo importovat do HEC-RAS, zpět do Aquaterra pro aplikaci případných změn a ty opět odeslat do HEC-RAS pro další analýzy.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). Tohoto můžete s výhodou využít např. u koncepčních návrhů apod. K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti v prostředí Vašeho CAD řešeni.

Export do Google Earth

BIM Model vyprojektované infrastruktury v Aquaterra (3D solid) je k tomu určeným nástrojem možné rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Podporované jazyky – lokalizace

 • angličtina (mezinárodní)
 • němčina
 • chorvatština
 • srbština
 • slovinština
 • čeština – se dokončuje

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Vyberte verzi podle svých potřeb

Řešení Aquaterra Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá. Řešení Aquaterra je dále rozděleno dle funkcí do dvou verzí, ze kterých si může zájemce zvolit dle svých potřeb a požadavků.

 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Návrh břehů
 • Návrh říčních hrází
 • Znázornění hladiny vody
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Aquaterra a zpět
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu HEC-RAS
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu MIKE-FLOOD od DHI
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D a BricsCAD
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • Import/Export LandXML dat
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D říčních modelů a kanálů do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Návrh břehů
 • Návrh říčních hrází
 • Znázornění hladiny vody
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Aquaterra a zpět
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu HEC-RAS
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu MIKE-FLOOD od DHI
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D a BricsCAD
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • Import/Export LandXML dat
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D říčních modelů a kanálů do Google Earth

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

References

Budoucnost budujeme společně


Ferrovia, řešení pro návrh a rekonstrukce kolejových tratí

BIM projektování kolejových tratí

Ferrovia je profesionální BIM řešení pro návrh a analýzu kolejových tratí v souladu se zvyklostmi jednotlivých zemí. Pomocí integrovaného flexibilního dynamického datového modelu programu, podporuje pracovní postupy a procesy digitalizace s plnou podporou standardizovaného datového formátu IFC.

Integrovaný návrh a nástroje údržby kolejových tratí

Ferrovia poskytuje veškeré nástroje potřebné pro směrový návrh osy, nivelety, komplexní návrh a úpravy příčných řezů, výpočet převýšení, vkládání a tvorbu výhybek a propojení kolejových tratí.
Nástroje regresní analýzy aplikovatelné pro osu i niveletu poskytují uživatelům komplexní možnosti pro rekonstrukce kolejových tratí a komplexní data pro využití v počítačově řízených stavebních strojích.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a pracovní postupy jsou v souladu s projekční praxí kolejářů pro návrh i rekonstrukce kolejových tratí. Uživatel se tak v programu Ferrovia rychle orientuje a učí pracovní postupům.

Funkce

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako povrchy pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.

Ferrovia disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).

3D modely řešení Ferrovia a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International.

Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

Digitální model terénu (DTM)

Ferrovia disponuje vlastním nástrojem pro modelaci podrobného digitálního terénu (DTM), který je dlouhodobě nativně součástí softwarového portfolia CGS Labs. Digitální model terénu (DTM) je možné tvořit na základě různých dat: datové soubory totálních stanic, s využitím bodů DWG, lomových hran, bloků atd. Tímto získáváte volnost volby CAD platformy, a to od běžného AutoCADu anebo BricsCADu PRO, včetně možnosti volby Autodesk Civil 3D a BricsCAD PRO (V20 nebo novější), od kterých je možné převzít povrchy v nich vymodelované, jako základ pro Váš projekt.

Svahování a zemní tělesa

Ferrovia uživatelům, kromě sofistikovaných kolejářských nástrojů, nabízí také možnosti tvorby zemních těles pro vytváření složitých svahů s vícero podmínkami pro výkop a násyp. Nástroji zemních těles je možné pokrýt různé návrhové scénáře a požadavky na všechny druhy projektů případných přidružených pozemních komunikací od jednoduchého návrhu polní či lesní cesty, obslužné a servisní komunikace atd. Stejně tak je vhodné tyto nástroje s výhodou využít v případě plošných staveb a zemních těles objektů jako jsou, parkovací plochy, skládky materiálu, nádrže apod.

Výkonné nástroje pro návrh geometrických parametrů koleje

Ferrovia poskytuje širokou sadu pokročilých nástrojů tvorby návrhu geometrie osy a profilu včetně nástrojů pro jejich úpravy. Zahrnují nástroje pro návrh a plnou editaci vrcholů tečnového polygonu P(V)I, plovoucích a pevných prvků a návrhy pomocí pokročilých nástrojů geometrií vycházejících z již na místě existujících prvků osy, které musí projektant zohlednit. Dále řešení Ferrovia obsahuje nástroje pro tvorbu různých popisů osy, zpráv a možnosti exportu dat poskytující tolik potřebnou flexibilitu k pokrytí široké škály požadavků projektantů – kolejářů.

Přechodnice

Ferrovia podporuje řadu lineárních a nelineárních přechodnic: klotoidu a řadu dalších, včetně kubické paraboly, upravené kubické paraboly, české kubické paraboly a rumunské paraboly – Imbonatatita. Mezi podporované nelineární přechodnice patří sinusoidy, kosiny, Bloss a inflexní přechodnice. Podle tvaru přechodnice nastavuje program i tvar vzestupnice, tzn., že v případě klotoidy je nastavena lineární vzestupnice a v případě Bloss přechodnice je nastavena nelineární vzestupnice.

Výhybky

Při návrhu výhybek můžete využít výhody automatického vložení výhybky, úpravy parametrů výhybky a automatického přemístění výhybky, pokud je přistoupeno ze strany projektanta ke změně geometrie osy. Zahrnuty jsou různé typy výhybek: přímé výhybky (netransformovatelné), obloukové výhybky, symetrické a křižovatkové výhybky. Vedle předdefinované geometrie výhybek poskytuje katalog výhybek také uživatelům možnost upravovat nebo přidávat výhybky vlastní geometrie.

Nástroje výpisů výhybek umožňují uživateli vypsat parametry a hodnoty do tabulek, a to buď přímo do výkresu anebo do externího souboru.

Kolejové spojky

Pomocí možnosti náhledu geometrie můžete interaktivně vytvářet kolejové spojky mezi souběžnými nebo nesouběžnými železničními tratěmi v přímé nebo v oblouku.
Možnost použití stejného nebo odlišného typu výhybky pro propojení kolejí poskytuje uživatelům širokou škálu možností použité geometrie tak, aby se návrh propojení vtěsnal do prostorově omezených oblastí, s omezenými konstrukčními možnostmi.
Podrobný směrový návrh a možnost úpravy vertikální geometrie propojení v zobrazení podélného profilu jsou přidanou hodnotou ke komplexnímu pohodlnému využití nástrojů kolejových spojek řešení Ferrovia.

Podrobný návrh a editace příčných řezů

Ferrovia poskytuje pokročilé funkce podrobného návrhu a editace příčných řezů kolejových tratí bez téměř žádných geometrických omezení finálního návrhu do nejmenšího detailu. Přidání několika paralelních tratí, nebo paralelních tratí a pozemních komunikací a dalších infrastrukturních objektů do jednoho zobrazení příčného řezu dává projektantovi plnou kontrolu nad geometrií těchto těles, a především jejich vzájemným napojením a také i nad dalšími objekty infrastruktury v tomto prostoru, které projekt vyžaduje. Ferrovia umožňuje tyto oblasti a objekty definovat s ohromující přesností do nevídaných podrobností velice jednoduše a intuitivně, jako žádné jiné dostupné řešení na trhu. V neposlední řadě je dynamický model mezi situací, podélným profilem a příčnými řezy propojen i ve směru od příčných řezů, přes podélný profil a situaci.

3D povrch a 3D objemový model

3D modely kolejových tratí v řešení Ferrovia jsou generovány jako 3D povrchy či 3D objemová tělesa (3D solid). 3D modely povrchů kolejových tratí lze generovat automaticky z 3D geometrie příčných řezů a modelu terénu, nebo je lze tvořit pomocí nástrojů svahování / zemních těles. 3D objemový model je vytvořen na základě planimetrických ploch příčných řezů, kde lze přehledně a jednoduše definovat materiály a objemy jako rozšířená data (negrafické informace) jako součást BIM modelu.
Pomocí 3D objemových těles je možné vytvářet objekty jako tunely, mosty apod. Veškeré tyto 3D objekty včetně rozšiřujících negrafických dat (atributů BIM modelu) mohou být importovány do BIM prohlížecích a koordinačních nástrojů a také Autodesk Navisworks, Infraworks apod. a mohou tak být využity v různých pracovních BIM postupech.

Materiálové kalkulace (QTO)

Ferrovia obsahuje nástroje pro materiálové kalkulace a výpočet kubatur zemních prací, stejně tak možnost exportovat tato QTO data a vytvářet vlastní rozpočtové položky. Ferrovia Vám zároveň umožnuje propojit materiály v modelu definované s rozpočtovým softwarem, čímž zkracuje významně čas pro přepočet odhadů nákladů při změnách v projektu.

Hmotnice

Hmotnice představuje graficky znázorněné materiálové přesuny při návrhu liniové stavby. Schéma hmotnice pomáhá projektantům a dodavatelům pochopit, kde bude na stavbě požadavek na převoz materiálu rostlého terénu a porovnat tak možné úspory jednotlivých návrhů.

Nástroj pro návrh vozovek

Nástroje pro návrh vozovek řešení Plateia jsou součástí uceleného řešení sady Ferrovia Ultimate 4D tak, aby byla uživatelům poskytnuta možnost pro pokrytí potřeby projekce kolejových tratí a vozovek v rámci stejného projektu, jako jsou: železniční přejezdy a křížení (například podjezdy / nadjezdy), přístupové a servisní cesty pro stavbu a budoucí údržbu železnice, městské komunikace a ulice v souběhu či v křížení s tramvajovými tratěmi v uličním prostoru apod.

Horizontální a Vertikální regresní analýza

Ferrovia poskytuje pokročilou a komplexní technologii pro optimalizaci geometrie osy a nivelety pomocí regresní analýzy. Na základě různých geodetických dat a řady editovatelných parametrů na vstupu se následně automaticky generují osy s příslušnými přechodnicemi, což uživatelům umožňuje vytvářet projekty v libovolném měřítku. Podporovány jsou také jednotlivé regresní prvky.

Možnosti převodu geodety zaměřených os kolejových tratí s následným posouzením a úpravami regresních bodů s možnostmi jejich vyloučení či zahrnutí do regresní analýzy vedou k významným vylepšením geometrie osy a nivelety. Rozšířené možností diagramu regresní analýzy podávají uživatelům podrobné informace o obloucích, přechodnicích, použitém převýšení a posunech. Jakmile dojde ke změnám, veškerá regresní data jsou dynamicky aktualizována.

Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů

Pomocí nástroje „odsazení prvků“ může projektant ověřit kolmou vzdálenost mezi osou koleje a libovolnými objekty (jako jsou nástupní hrany, zdi, ostění tunelu, technologické objekty a další).

Pro směrový návrh koleje lze využít možnost odstupu mezi pevnými objekty (například podpěry trakčního vedení a další) a osou. Tímto způsobem je zjednodušen návrh optimálního směrového vedení koleje.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti z pohledu osoby v místě přímo v prostředí Vašeho CAD řešení.

Google Earth - Export

Model infrastruktury řešení Ferrovia BIM (3D solid) lze rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V21 – V23

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Vyberte verzi podle svých potřeb

Řešení Ferrovia Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá. Řešení Ferrovia je dále rozděleno dle funkcí do třech verzí, ze kterých si může zájemce zvolit dle svých potřeb a požadavků.

 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Návrh výhybek
 • Lineární a nelineární přechodnice
 • 3D modelování kolejových tratí
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Nástroj návrhu propojení kolejových tratí
 • Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů
 • Podpora pro Plasser&Theurer podbíjecí stroje
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • Import Google Maps georeferencovaných dat přímo do CAD prostředí (DWG)
 • Nástroje pro návrh vozovek
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu tratě do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Návrh výhybek
 • Lineární a nelineární přechodnice
 • 3D modelování kolejových tratí
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Nástroj návrhu propojení kolejových tratí
 • Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů
 • Podpora pro Plasser&Theurer podbíjecí stroje
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • Import Google Maps georeferencovaných dat přímo do CAD prostředí (DWG)
 • Nástroje pro návrh vozovek
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu tratě do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Návrh výhybek
 • Lineární a nelineární přechodnice
 • 3D modelování kolejových tratí
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Nástroj návrhu propojení kolejových tratí
 • Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů
 • Podpora pro Plasser&Theurer podbíjecí stroje
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • Import Google Maps georeferencovaných dat přímo do CAD prostředí (DWG)
 • Nástroje pro návrh vozovek
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu tratě do Google Earth

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

Reference

Budoucnost budujeme společně


Plateia, návrh a rekonstrukce pozemních komunikací

BIM projektování vozovek

Plateia je profesionálním 3D BIM softwarovým řešením pro návrh a rekonstrukce pozemních komunikací. Pomocí integrovaného flexibilního dynamického datového modelu programu, podporuje pracovní postupy a procesy digitalizace s plnou podporou standardizovaného datového formátu IFC.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a postup práce jsou v souladu s projekční praxí při návrhu i rekonstrukci pozemních komunikací. Díky tomu se uživatel v programu Plateia rychle orientuje a rychle se učí pracovním postupům.

Od počátečního až po detailní návrh

Plateia disponuje nástroji podporujícími celý procesu návrhu. A to od předběžného/počátečního návrhu až po detailní finální návrh. Tedy od prvotního zpracování geodetických dat, přes tvorbu složitých 3D modelů povrchů a pozemních komunikací společně s aplikací analytických nástrojů, až po tvorbu výkresové dokumentace do nejmenšího detailu a jejího publikování.

Funkce

Digitální model terénu (DTM)

Plateia disponuje vlastním nástrojem pro modelaci podrobného digitálního terénu (DTM), který je dlouhodobě nativně součástí softwarového portfolia CGS Labs. Digitální model terénu (DTM) je možné tvořit na základě různých dat: datové soubory totálních stanic, s využitím bodů DWG, lomových hran, bloků atd. Tímto získáváte volnost volby CAD platformy, a to od běžného AutoCADu anebo BricsCADu PRO, včetně možnosti volby Autodesk Civil 3D a BricsCAD (V20 nebo novější), od kterých je možné převzít povrchy v nich vymodelované, jako základ pro Váš projekt.

Svahování a zemní tělesa

Vytváření složitých svahů s vícero podmínkami pro výkop a násyp dává uživateli možnost pokrýt různé návrhové scénáře a požadavky na geometrii pro všechny druhy projektů pozemních komunikací, od jednoduchého návrhu polní či lesní cesty až po složitý návrh geometrie křižovatky, včetně okružní. K vytváření plošných staveb a zemních těles objektů jako jsou rybníky, parkovací plochy, ale také i liniové stavby včetně pozemních komunikací, železničních tratí, říčních toků, kanálů a dalších je také možné efektivně využít nástroje zemních těles řešení CGS Labs Plateia.

Výkonné nástroje pro návrh geometrie

Řešení Plateia poskytuje širokou škálu pokročilé tvorby návrhu geometrie trasy, profilu a nástrojů pro jejich úpravy. Zahrnují nástroje pro návrh a plnou editaci vrcholů tečnového polygonu P(V)I, plovoucích a pevných prvků a návrhy pomocí pokročilých nástrojů geometrií vycházejících z již na místě existujících prvků trasy, které musí projektant zohlednit.

Plateia nabízí také možnost tvorby nejvhodnějšího směrového řešení (tzv. metodou Best-Fit) na základě zaměřené stávající středové osy anebo hran vozovky. Funkce výpočtu klopení obsahuje komplexní paletu možností pro jeho definici a samozřejmě i editaci.

Plateia podporuje několik definic klopení a možností řídících bodů podle různých evropských standardů (včetně českých), dále řadu lokalizovaných popisků, výkazů a možností exportu dat. Plateia tak nabízí flexibilitu pro pokrytí široké škály požadavků uživatelů i při tvorbě projektů pro zahraniční partnery.

Křižovatky a okružní křižovatky

Plateia uživateli nabízí automatizovaný návrh křižovatek, včetně okružních na základě geometrie vozovky definované její osou, profilem a klopením.
Funkce 3D křižovatky pak automaticky upravuje sekundární silniční profil a parametry klopení s odpovídajícími uživatelsky definovanými nárožími křižovatky.
Výsledkem automatizovaného návrhu křižovatky je podrobná 3D geometrie pro stykové i průsečné křižovatky. K přizpůsobení 3D geometrie křižovatek se využije s výhodou režim úpravy.

3D povrch a 3D objemový model

3D modely pozemních komunikací v řešení Plateia jsou generovány jako 3D povrchy či 3D objemové modely (3D solid). 3D model povrchu vozovky je sestaven automaticky z 3D hran vozovky a modelu terénu anebo může být sestaven funkcí zemních těles. 3D objemový model je pak vytvořen na základě ploch příčných řezů, kde je možné definovat materiály skladby a objektů příčného řezu jako rozšířená data (BIM atributy / negrafické informace).

Pomocí těchto 3D těles (3D solid) můžeme také jednoduše modelovat tvarově složité objekty jako jsou tunely, mosty apod. Tato 3D tělesa lze vytvářet samozřejmě také podél oblouků a přechodnic. Všechny takto vytvořené 3D modely, včetně rozšiřujících atributových dat (dodaných negrafických informací), lze importovat do aplikací jako je Autodesk Infraworks, Navisworks a lze je použít v různých pracovních BIM postupech a dalších BIM prohlížečích apod.

Podrobný návrh a editace příčných řezů

Plateia poskytuje pokročilé funkce podrobného návrhu a editace příčných řezů pozemních komunikací bez téměř žádných geometrických omezení finálního návrhu do nejmenšího detailu. Přidání paralelních těles vozovek, cyklostezek a chodníků do jednoho zobrazení příčného řezu dává projektantovi plnou kontrolu nad geometrií těchto těles, a především jejich vzájemným napojením a také i nad dalšími objekty infrastruktury v tomto prostoru, které projekt vyžaduje. Plateia umožňuje tyto oblasti a objekty definovat s ohromující přesností do nevídaných podrobností velice jednoduše a intuitivně, jako žádné jiné dostupné řešení na trhu. V neposlední řadě je dynamický model mezi situací, podélným profilem a příčnými řezy propojen i ve směru od příčných řezů, přes podélný profil a situaci.

Výkazy kubatur a zemních prací (QTO)

Plateia obsahuje nástroje pro materiálové kalkulace a výpočet kubatur zemních prací, stejně tak možnost exportovat tato QTO data a vytvářet vlastní rozpočtové položky. Plateia Vám zároveň umožnuje propojit materiály v modelu definované rozpočtovým softwarem, čímž zkracuje významně čas pro přepočet odhadů nákladů při změnách v projektu.

Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení

Nástroj rozhledových poměrů a délky rozhledu pro zastavení poskytuje grafickou analýzu vzdálenosti viditelnosti potřebnou k bezpečnému zastavení vozidla pohybujícího se konstrukční rychlostí dané komunikace. Tím Plateia usnadňuje plánování, aby nedocházelo ke kolizím s jinými nepohyblivými předměty bránícími rozhledu v trase pohybu vozidla.

Nástroje pro rekonstrukce/rehabilitace pozemních komunikací nabízejí výkonné možnosti využití regresní analýzy pro nejvhodnější přizpůsobení směrovému návrhu, včetně návrhu nivelety na základě existujících údajů o směrovém řešení trasy anebo hrany pozemní komunikace.
Možnost porovnání stávajícího klopení komunikace s nově provedenými výpočty klopení s plnými možnostmi editace, poskytuje projektantům potřebné nástroje k vyřešení náročných geometrických úloh, se kterými se mohou setkat.
Výsledkem integrovaných nástrojů rekonstrukcí a rehabilitací pozemních komunikací pro výpočet množství odebíraného materiálu anebo pro výpočet množství materiálu potřebného k doplnění je nová 3D geometrie datově propojená s informacemi výkazů kubatur materiálů (QTO).

RAKOUSKO Österreichischen Richtlinien für Linienführung von Straßen RVS 3.23.
BOSNA a HERCEGOVINA Smjernice za projektovaje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, 2005.
CHIORVATSKO Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
ČESKÁ REPUBLIKA Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6101
NĚMECKO Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, RAL 2012, RAA-2008, RASt-06
POLSKO Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU 43/1999 Rizp. 430
SRBSKO Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni oobjekti i drugi elementi javnog puta, Službeni glasnik RS, br 50/2011; JUS (UL SFRJ 35/939, 26.06.1981
SLOVINSKO Pravilnik o projektiranju cest, UL RS 91/9303, 14.10.2005
MAĎARSKO Partially implemented.
Pro informace o dalších normách specifických pro danou zemi nás prosím kontaktujte!

Autosign je profesionální softwarové řešení pro návrh dopravního značení (DIO) v CAD prostředí.
Program vytváří detailní situační výkresy ve 2D i ve 3D včetně výkazů. Autosign obsahuje rozsáhlé knihovny svislého (SDZ) a vodorovného značení (VDZ), včetně podélných čar a dopravních stínů, specifických pro danou zemi (včetně českého obsahu).

*Autosign je k dispozici samostatně a také v ucelených řešeních Plateia Ultimate a Professional.

Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek vozidel. S Autopath můžete snadno a rychle simulovat manévry vozidel a zkontrolovat průjezdnost silniční sítě a Vašich projektů: na silnicích, stykových a průsečných křižovatkách, točnách, výhybnách, podjezdech, nadjezdech, letištních plochách atd. [více o Autopath]

*Autopath je k dispozici samostatně a jako součást uceleného řešení Plateia Ultimate.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). Tohoto můžete s výhodou využít např. u koncepčních návrhů apod. K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti v prostředí Vašeho CAD řešení z Vašeho pohledu.

Export do Google Earth

Model vyprojektované pozemní infrastruktury v Plateia BIM (3D solid) je k tomu určeným nástrojem možné rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí, a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako data více povrchů pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.
Plateia disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
3D modely řešení Plateia a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International, jehož je CGS Labs součástí.
Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

InfraCloud je rozšíření automatického rozpoznávání mračen bodů do řešení pro návrh a rekonstrukce vozovek PLATEIA. Je určen pro automatickou extrakci prvků z mračen bodů a vytváření geometrie 3D silničních koridorů se svými specifickými prvky, jako jsou vozovka, krajnice, obrubníky, příkopy apod.

Kromě geometrie samotné jsou připojena také data atributů. Rozšíření InfraCloud čte data mračen bodů – nejčastěji používaný formát las. Po stanovení charakteristických bodů v mračnu následuje sémantické rozpoznání prvků, které jsou nejlépe definovány těmito charakteristickými body. Tyto prvky nejprve reprezentují návrhové linie jako objekty s přidruženými atributy, které představují prvky koridoru vozovky.

V dalším kroku PLATEIA vygeneruje 3D BIM silniční koridor jako solid objekty, které jsou základem pro export do souborů IFC, tedy otevřeného souborového BIM formátu.

Rozšíření InfraCloud je již k dispozici. Pro více informací nás kontaktujte na info@cgs-labs.cz.

                   

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Vyberte verzi podle svých potřeb

Řešení Plateia Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá. Řešení Plateia je dále rozděleno dle funkcí do třech verzí, ze kterých si může zájemce zvolit dle svých potřeb a požadavků.

 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Nástroje výpočtu klopení
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • 2D a 3D návrh křižovatek
 • Návrh okružních křižovatek
 • Návrh ostrůvků křižovatky
 • Modelování nároží křižovatek
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Výpočet rozhledových poměrů
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • 2D dopravní značky a značení (Autosign Professional)
 • 3D/BIM dopravní značky a značení & vizualizace (Autosign Ultimate)
 • Software pro analýzu vlečných křivek vozidel (Autopath Professional)
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, and BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Nástroje výpočtu klopení
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • 2D a 3D návrh křižovatek
 • Návrh okružních křižovatek
 • Návrh ostrůvků křižovatky
 • Modelování nároží křižovatek
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Výpočet rozhledových poměrů
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • 2D dopravní značky a značení (Autosign Professional)
 • 3D/BIM dopravní značky a značení & vizualizace (Autosign Ultimate)
 • Software pro analýzu vlečných křivek vozidel (Autopath Professional)
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, and BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Nástroje výpočtu klopení
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • 2D a 3D návrh křižovatek
 • Návrh okružních křižovatek
 • Návrh ostrůvků křižovatky
 • Modelování nároží křižovatek
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Výpočet rozhledových poměrů
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • 2D dopravní značky a značení (Autosign Professional)
 • 3D/BIM dopravní značky a značení & vizualizace (Autosign Ultimate)
 • Software pro analýzu vlečných křivek vozidel (Autopath Professional)
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, and BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu do Google Earth

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

Reference

Budoucnost budujeme společně


CGS Labs Civil Solutions, řešení pro návrh liniových staveb

Software CGS Labs pro návrh a rekonstrukce infrastruktury

BIM ready řešení pro návrh a rekonstrukce vozovek.

Software vlečných křivek a simulace průjezdů vozidel.

Software pro návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

BIM ready řešení pro návrh & analýzy kolejových trati.

BIM ready řešení pro návrh a úpravy kanálů a vodních toků

Software podle oblasti použití

BIM ready řešení pro návrh a rekonstrukce vozovek.

Software vlečných křivek a simulace průjezdů vozidel.

Software pro návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

Software pro návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

Software vlečných křivek a simulace průjezdů vozidel.

BIM ready řešení pro návrh & analýzy kolejových trati.

BIM ready řešení pro návrh a úpravy kanálů a vodních toků.

Software pro návrh elektrických vedení.

BricsCAD je program kompatibilní s DWG určený pro 2D a 3D návrh ve stavebnictví, architektuře a strojírenství.