081-Promitnuto_na_DTM_pohl_1-fratured

Blog 5.3 – Využití 3D ploch -3D faces- jako dat pro digitální model terénu nástroji CGS Labs