Pokud z nějakého důvodu potřebujete využít 3D plochy jako vstupní data pro tvorbu terénu (DTM – digitálního modelu terénu) v řešeních CGS Labs, bez úprav a vytváření modelů terénu a není třeba dále upravovat. Ve všech řešeních CGS Labs totiž můžete objekty např. os / tras promítat na 3D plochy přímo bez jakýchkoli úprav, kdy povrch tvořený jednotlivými 3D plochami lze:

 • mít součástí Vašeho projektu výkresu situace
  • toto však není vhodné při práci s datově rozsáhlým zdrojem povrchu („velké DWG“),
  • nebo 3D plochy ponechat ve vlastním nezávislém DWG (vhodnější řešení s ohledem na datovou náročnost některých modelů zaměření).

Tzv. promítání objektů os / tras a stop příčných řezů na 3D plochy (3D faces) obsažených ve výkresu situace, tedy ve shodném souboru, ve kterém zpracováváte situační výkres docílíte funkcí „Promítání tras“:

 • ribbon „Situace“,
 • sekce „Stopy příčných řezů a nástroje“,
 • „Promítání tras“ anebo možnost „Promítání Vybraných příčných řezů“.

Promítání tras na 3D plochy obsažené ve výkresu

Tento nástroj Vám zpřístupní okno pro výběr povrchů a 3D ploch, kde ve sloupci Povrch jsou jednotlivé 3D plochy děleny na „povrchy“ dle jejich umístění v CAD hladině.

Pokud bude výkres např. obsahovat 2 skupiny 3D ploch umístěných v hladinách:

 • „C3D povrch“,
 • a „BricsCAD povrch“,

v obou ve formě 3D ploch (3D faces), pak Vám toto okno nabídne možnost promítat objekty na 2 množiny 3D ploch.

Promítání vybraných příčných řezů na 3D plochy obsažené ve výkresu

Možnost „Promítání Vybraných příčných řezů“, která zpřístupní okno „Promítání 3D ploch“ umožňuje výběr objektu:

 • tras,
 • a jednotlivých stop řezů.

V části dialogového okna „Vyberte osy“ určíte z těchto objektů ty, které se mají na výše provedenou volbu 3D ploch promítat. Tato funkce je nyní (7/2023) dostupná jen pro objekty 3D ploch, které jsou součástí situačního výkresu.

Promítání vybraných příčných řezů na 3D plochy obsažené v externím výkresu

Pokud se rozhodnete anebo potřebujete z důvodu velikosti využít 3D plochy jako vstupní data povrchu z externího výkresu, pak je postup takřka shodný, jen je v okně „Vyberte terén“ nutné zvolit jako vstupní data externí DWG, obsahující některou řešením podporovanou definici povrchu, tedy:

 • DWG s vytvořeným CGS Labs povrchem,
 • DWG obsahující 3D plochy reprezentující Váš povrch,
 • BricsCAD povrch (kompatibilní v případě, že využíváte CGS Labs řešení nad BricsCAD platformou, ve které využijete k tvorbě DTM nástroje DTM BricsCAD),
 • Civil 3D povrch (kompatibilní v případě, že využíváte CGS Labs řešení nad Civil 3D platformou, ve které využijete k tvorbě DTM nástroje DTM Civil 3D).

V tomto případě zvolte v okně možnost „Přidat externí reference“:

V následujícím okně „Externí reference – povrhy“ vyhledejte DWG soubor, který chcete jako zdroj dat využít a vněm zvolte (pokud obsahuje více různých hladin a v nich obsažených 3D ploch) tu Vámi hledanou.

Výběrem v horní části (modře zvýrazněno) přidáváte, odebíráte anebo editujete soubory externích referencovaných dat povrchů a 3D ploch. Na obrázku v zeleně zvýrazněné části se Vám poté data těchto objektů vypisují, včetně uvedení cesty, na které jsou soubory uloženy. Následně potvrďte přidání této cesty tlačítkem OK.

Poté již následuje určení, na kterou množinu 3D ploch se má daná osa anebo stopy příčných řezů promítnout – zde v příkladu např. na 3D plochy ze souboru pojmenovaného „C3D_Povrch@3D_plochy.dwg“, Typ objektů vidíte ve druhém sloupci:

Promítnutí objektů na zvolenou skupinu 3D ploch

Výsledkem promítání os/tras a stop příčných řezů je vytvoření 3D zelených křivek potvrzujících povýšení jejich 2D obrazu na výšky zvolených množin 3D ploch:

 1. původní stav bez promítání objektů trasy a stop příčných řezů na DTM / 3D plochy

 1. promítnuté objekty trasy a stop příčných řezů na DTM / 3D plochy (v půdorysu a natočeném zobrazení pomocí fce Orbit)