06-Pridat_externi_referenci_DTM-volba_referencovanoho

Blog 5.3 – Využití 3D ploch -3D faces- jako dat pro digitální model terénu nástroji CGS Labs