02-Promitani_obj_na_3D_blochy_ve_shodnem_DWG

Blog 5.3 – Využití 3D ploch -3D faces- jako dat pro digitální model terénu nástroji CGS Labs