01-2-Fce_promitani_tras

Blog 5.3 – Využití 3D ploch -3D faces- jako dat pro digitální model terénu nástroji CGS Labs