Nástrojem tvorby digitálního modelu terénu CGS Labs vytvoříte model terénu v aktuálním otevřeném DWG. Vytvoření digitálního modelu terénu je s nástrojem pro tvorbu CGS Labs povrchu

možné z mnoha různých vstupů od objektů ve výkresu obsažených:

 • body,
 • bloky,
 • úsečky,
 • křivky,
 • 3D křivky,

(o kterých se více dozvíte v článku „Tvorba digitálního modelu povrchu z výkresových objektů v řešeních CGS Labs“)

 • textové soubory se souřadnicemi bodů zaměření.

My se v tomto článku zaměříme na samotný import textových souborů zaměření z totálních stanic v různých formátech databázových vět – ty má uživatel možnost upravovat, případně si i vytvářet další dle vlastních potřeb.

Pojďme si tedy zprvu projít základy vytváření digitálního modelu terénu / povrchu (DTM):

Vytvoření povrchu z textových souborů

Potřebujete-li vytvořit základní triangulaci povrchu z textových souborů geodetických zaměření (např. jako výstupů z totálních stanic), pak je z počátku postup přidání těchto textových databází podobný, jako při vkládání výkresových objektů.

Pojmenování povrchu

Než začnete samotných povrch plnit daty k jeho definic, je nutné povrch vytvořit a pojmenovat – přejděte na kartu „Situace“, do sekce „DMT a svahování“ a zvolte tlačítko „Terén“, které je rozbalovací a dělí se o pozici společně s funkci „Popisky vrstevnic“.

Následující dialogové okno Vás požádá o pojmenování povrch, zadejte název a potvrďte OK.

Výběr dat

Poté se Vám zpřístupní dialogové okno pro specifikaci dat pro tvorbu DTM a nastavení zobrazení budoucího terénu, kde sekce:

 • „Název povrchu:“ – slouží pro výběr již vytvořeného povrchu, pokud jich projekt obsahuje více, kterého zdrojová data anebo zobrazení se chystáme upravovat.
 • „Zdroj dat:“ – je rozdělen na dvě části
  • Typ dat
   • k určený typu dat, která se chystáte do souboru přidávat anebo případně odebírat – jako jsou body zaměření, povinné spojnice, hranice anebo soubory bodů
  • Filtr
   • filtr Vám následně umožňuje určit konkrétní typ objektů, které budou ze skupiny dat vybrány při výběru z modelového prostoru – body, bloky, úsečky, křivky, 3D křivky.
  • Kresli
   • zde v levé části sekce lze nastavit viditelnost objektů Triangulace povrchu, hranic a vrstevnic,
   • v pravé části je k dispozici tlačítko (piktogramem klíče) pro nastavení zobrazení jednotlivých objektů (o této možnosti se dočtete v článku zde).

Přičemž nás pro přidání textových databázových souborů geodetických bodů zajímá konkrétně volba řádku „Soubor“:

a následně tlačítko modrého kříže vpravo na konci řádku, které slouží pro výběr externího textového souboru bodu na cestě ve Vašem PC/síti, dojde k přidání dat do výběru:

Definici databázové věty při načítání externích souborů bodů se určí výběrem typu v pravém dolním rohu (zvýrazněné zeleně), kde máte (v 8/2023) možnost volby dat:

kde:

 • P = číslo bodu
 • E = souřadnice X
 • N = souřadnice Y
 • Z = souřadnice výšky.

Následně potvrďte výběr tlačítkem Otevřít.

Databázové věty načítaných souborů je možné upravovat – k tomuto tématu si řekneme více v některém z dalších článků. Jakmile bude článek k dispozici, přidáme odkaz, abyste měli všechny informace po ruce.

Vytvoření povrchu

Poté můžete pokračovat s výběrem dalších množin objektů s pomocí filtrů anebo ukončit vybírání a přidat zvolena data do povrchu pomocí tlačítek:

 • „Použít“ – přidá data do definice povrchu, ale nezavře dialogové okno „Vytvoř povrch“,
 • „OK“ – přidá data do definice povrchu a zavře dialogové okno „Vytvoř povrch“.

Tím dojde k vytvoření povrchu anebo jeho aktualizaci na základě dodaných dat dle výběru definice, za jakým účelem jsou data přidána anebo odebrána. Výsledný povrch pak může vypadat např. takto: