Podporovaná data pro tvorbu digitálních modelů terénu

Řešení CGS Labs je otevřenými projekčními nástroji, ve kterých je naším cílem, jakožto vývojáře, široká podpora datových formátů vstupů, výstupů a celkově klademe důraz na efektivitu a volnost práce projektantů. U digitálních modelů terénů (DTM) tomu není jinak.

Řešení CGS Labs (Plateia, Ferrovia a Aquaterra, Autopath i Autosign) tak podporují širokou paletu povrchů a to:

CGS Labs řešení disponují

 • vlastním nástrojem pro tvorbu digitálních modelů terénu,
 • vlastním nástrojem pro převzetí 3D ploch, jakožto dat pro promítání objektů na tento typ dat,
 • vlastním nástrojem umožňujícím referencovat modely terénu v oddělených výkresech (souborech DWG).

CGS Labs řešení podporují modely terénů kompatibilních CAD platforem

 • Autodesk Civil 3D,
 • BricsCAD PRO a vyšší.

Jednotlivé možnosti tvorby povrchů / terénů a převzetí k tomu určených dat a možností editace si probereme pro přehlednost jednotlivě:

 • Tvorba a využití dat povrchu v řešeních CGS Labs – článek se zabývá:
  • vlastním nástrojem pro tvorbu digitálních modelů terénu z výkresových objektů,
  • vlastním nástrojem umožňujícím referencovat modely terénu v oddělených výkresech (souborech DWG),
  • převzetí modelů terénů / povrchů z kompatibilních CAD platforem:
  • Autodesk Civil 3D,
  • BricsCAD PRO a vyšší.
 • Využití 3D ploch (3D faces) jako dat pro digitální model terénu nástroji CGS Labs.
  • vlastním nástrojem pro převzetí 3D ploch, jakožto dat pro promítání objektů na tento typ dat,
  • vlastním nástrojem umožňujícím referencovat modely terénu reprezentovaných 3D plochami v oddělených výkresech (souborech DWG).
 • Převzetí dat zaměření pro tvorbu terénu / povrchů a jejich editace.
 • Editace stylů zobrazení terénu / povrchů CGS Labs.