Je tu opět červen, tedy měsíc konce školního roku a počátek letních dovolených, ale také měsíc, ve kterém jsou vydávány každoročně nové verze našich projekčních nástrojů liniových staveb. Letošní rok jsme se zaměřili především na vylepšování stávajících funkcí tak, abyste šetřili čas strávený před počítačem nad projektem – a už realizujeme plány, jak postoupit dále pro naši podzimní verzi.

Nová verze obsahuje velkou řadu úprav, oprav a vylepšení. Z tohoto důvodu zde naleznete jen některé z těch nejpodstatnějších – detailní přehled se poté podívejte do PDF dokumentů pro:

Pojďme se tedy společně podívat na ty nejdůležitější změny přicházející s novou verzí 2025:

CAD kompatibilita

V každé červnové verzi zvyšujeme kompatibilitu s nově vydávanou řadou Autodesk a je tomu tak i letos, jelikož CGS Labs Civil Solutions 2025 podporuje následující platformy CAD:

Vytyčovací body

Od verze 2025 je nyní k dispozici nová funkce pro popisování vytyčovacích bodů. Umožňuje uživatelům vytvářet vytyčovací body z informací v aktuálním výkresu nebo z externích souborů pro profil a příčné řezy.

Uživatel si tak může vybrat, které charakteristické body chce použít pro vytyčení, související popisky lze vykreslit jako bloky nebo texty. K dispozici je také možnost výběru hladin a vytvoření sestavy v externím souboru.

Nezávislé definování vrstev jízdních pruhů

Ve funkci Kryt příčných řezů přibyla nově pro úsporu času uživatele důležitá možnost – vybrat, na které straně chcete vytvořit zazubení, případně změnit skon anebo odsazení na vnější hraně jízdního pruhu. To je užitečné při vytváření 3D modelu pro levý a pravý jízdní pruh zvlášť, nebo když máte na jedné straně obrubník a na druhé straně nezpevněnou krajnici.

Příkazy pro obnovení a vložení profilů

Projekty obsahující více os / tras značně zpomalovala funkce vkládání profilu (např. pro Plateia 33E1 a v případě obnovování 33X), protože se načítala data ze všech os, což nebylo zapotřebí. To je nyní upraveno tak, že se načítá pouze aktivní osa / trasa.

Srovnávací výška příčných řezů

V předchozích verzích řešení CGS byla srovnávací výška příčných řezů vždy předdefinována na 5 metrů.

Nyní je možné referenční výšku pro data řezů (poz. komunikací) změnit a zvolit libovolnou výšku. Uživatelé mohou také zachovat referenční výšku (pokud byly provedeny uživatelské změny), což bylo dříve možné provést pouze funkcí obnovení (41X). K dispozici jsou také dvě možnosti:

  • Minimální a Absolutní výška.
    • Minimální je stávajícím nastavením (kdy profil nebude nikdy nižší než nastavená výška, ale může být i vyšší).
    • Absolutní je nová možnost, která vždy upraví referenční výšku podle profilu a nastavené výšky (referenční výška se zaokrouhluje na celý metr nahoru), což dává uživatelům více možností.

Obnovení/vložení načte pouze aktivní osu

Obdobně v projektu s více osami značně zpomalovala práci funkce Vykreslení příčných řezů (např. pro Plateia 43E1 a obnovení příčných řezů 43X), protože ty taktéž načítaly data ze všech os, což nebylo třeba. Zde také nastala změna, kdy se načítá shodně opět pouze aktivní osa. Navíc při použití příkazu Vykreslení příčných řezů (např. pro Plateia 41E1) se aktualizují pouze data terénu a profilu, nikoli prvky TPŘ jako v předchozích verzích.

Obnovení příčných řezů

Uživatelé často potřebují obnovit data a související prvky TPŘ v příčných řezech, ale neměli k dispozici situační výkres (s daty o 3D ose). Nyní je nově k dispozici možnost obnovovat řezy bez informací o terénu.

Rozšiřující nastavení pro promítání na výšku CGS bodů

Velmi užitečná funkce (např. pro Plateia 11K3), která umožňuje uživatelům promítnout libovolnou 2D křivku (zakřivenou nebo přímou) na výšku CGS bodů, doznala dvou zásadních vylepšení:

  • na žádost uživatelů jsme přidali možnost použít pro nové promítnuté prvky stejný název hladiny jako pro vybrané prvky s možností přidání předpony a přípony,
  • kromě toho nyní podporujeme také promítání libovolných (CGS nebo uživatelem definovaných) bloků do CGS bodů s možností definovat nastavení tolerance.

Vylepšený převod CAD prvků na prvky TPŘ

Ve verzi 2025.0 pokračujeme ve vylepšování této funkce. Nyní jsou k dispozici dvě možnosti výběru, včetně přidání parametru rozložení pro křivky. Již neexistuje omezení, že CAD prvky musí být v jednotlivých hladinách (do názvů prvků TPŘ jsou přidány čítače), což umožňuje umístit CAD prvky do stejné vrstvy, a přesto je převést na prvky TPŘ (typického příčného řezu). Převedené prvky se již také po obnovení nemažou (toto bylo opraveno již ve verzi CGS 2024.1).

Přidání možnosti promítání jednotlivých stop příčných řezů na povrch

Protože neexistovala možnost promítání jednotlivých stop příčných řezů na povrch umístěný v externím výkresu, zkombinovali jsme funkce (např. pro Plateia 23J1 a 23J2). S 23J1 pro Plateia a s jejím ekvivalentem 22K3 pro Ferrovia máte nyní možnost promítání jednotlivých stop podél trasy.

Makra podporují vkládání komentářů

Příkazy maker (přehrát makro, upravit makro, obnovit definici makra) nyní umožňují komentování. Uživatelé tak mohou připravit makro a přidat popisy pro různé části makra pomocí vložení „;“ jako oddělovače pro komentáře. Ten lze použít na začátku nového řádku nebo na konci příkazu makra. Což uživatelům poskytne lepší přehled o tom, co jednotlivé příkazy nebo bloky příkazů v daném průřezu dělají:

; komentář přidaný na nový řádek je nyní makrem ignorován

 Viz příklad níž:

Úprava přímky / úsečky TPŘ mezi dvěma prvky

V předešlých verzích neexistovala možnost upravit prvky přímek TPŘ vytvořené metodou úsečky / přímky „mezi dvěma prvky“. Nyní tato možnost existuje a uživatelé mohou v případě potřeby změnit přiřazenou hladinu.

Pro více informací kontaktujte naši českou a slovenskou pobočku: https://cgs-labs.cz/kontakt/