Dokážete si představit více než tisíc expertů pracujících na jednom projektu a plánujících infrastrukturní projekty na papíře? Ani my ne. Dnešní infrastrukturní projekty jsou náročné a složité. Výkonný software umožňuje projektantům, architektům, a dalším zainteresovaným pracovat snadněji a kreativněji. Ve stavebnictví přineslo 3D modelování mnoho výhod. Nejzřetelnějšími výhodami je, že 3D modely jsou přesnější, umožňují rychle rozpoznat kolize, čímž šetří množství času a peněz, a také umožňují následnou tvorbu vizualizací.

V posledních letech bylo 3D modelování nahrazeno informačním modelováním staveb (BIM). Hlavní rozdíl spočívá v tom, že BIM modely umožňují sdílení a správu informací, což znamená, že modely jsou obohaceny o důležitá negrafická data (informace). BIM přístup tak tedy představuje technologický přístup k návrhu, výstavbě a správě staveb. Je založen na tvorbě digitálních modelů, které kombinují geometrická data s negrafickými informacemi o materiálech, harmonogramech, nákladech a dalších relevantních datech. Cílem BIM je poskytnout komplexní pohled na celý životní cyklus stavby, od plánování až po konečné využití, údržbu až její případné odstranění.

Řešení CGS Labs umožňuje tvorbu návrhů v BIM již řadu let. Portfolio CGS Labs zahrnuje projekčních řešení Plateia, Autosign, Autopath, Ferrovia, Aquaterra a Power Path – tedy projekční řešení a doplňkové nástroje pro projektování pozemních komunikací, kolejových a vodohospodářských staveb po nadzemní elektrická vedení VN a VVN. Sami uživatelé ze své zkušenosti uvádějí, že hlavní síla těchto softwarových řešení spočívá v jejich uživatelské přívětivosti. Projektanti se rychle učí logickým posloupně řazeným pracovním postupům, jdoucím logicky za sebou, což jim umožňuje okamžitě pochopit funkčnost řešení a velice rychle implementovat tato řešení v praxi. Navíc jsou produkty lokalizovány pro český a slovenský trh a všechny jsou kompatibilní s projektantům dobře známými CAD platformami Autodesk AutoCAD, Civil 3D a BricsCAD.

Co je to BIM a proč je tento přístup důležitý?

BIM integruje architektonická, inženýrská, stavební a geoprostorová data do sjednoceného digitálního modelu, což usnadňuje spolupráci v reálném čase mezi různými zainteresovanými stranami, jako jsou architekti, projektanti, dodavatelé, objednatelé a vlastníci. To jim umožňuje spolupracovat, společně tvořit a efektivně komunikovat. S BIM přístupem mohou projektanti přesně simulovat různé scénáře a detekovat potenciální kolize ať již mezi profesemi, tak i v rámci jednotlivých profesí ještě před zahájením samotné stavby, čímž se snižuje chybovost, zkracuje se doba realizace, a tedy se snižují dodatečné náklady stavby. Kromě toho BIM podporuje lepší spolupráci, přesné plánování, optimalizaci procesů a zvýšení efektivity projektů díky lepší transparentnosti a kontrole nákladů.

BIM pro projektanty a jeho klíčové prvky

BIM přístup je obzvláště důležitý z pohledu projektantů, protože umožňuje lepší řízení a optimalizaci všech aspektů stavebních projektů.

Pokud Vás zajímá proces, kterým prochází projektant v rámci BIM projektu, můžete zhlédnout webinář CGS Labs „BIM v infrastruktuře“.

Webinář vysvětluje základní kroky a také objasňuje klíčové termíny související s BIM technologií:
BIM Execution Plan (BEP): Dokument, který popisuje cíle projektu, požadavky, role a odpovědnosti jednotlivých členů týmu.
Common Data Environment (CDE): Centralizované místo pro ukládání všech informací souvisejících s projektem, což zajišťuje koordinaci a konzistenci dat.
Atributy a simulace: Připojování atributů (negrafický dat) k modelům umožňuje podrobné analýzy a simulace, čímž se zlepšuje rozhodovací proces.
Koordinace a spolupráce: BIM přístup usnadňuje koordinaci mezi zainteresovanými stranami, což vede k efektivnějším procesům, návrhu a odstraňování kolizí mezi objekty v projektech.

Případová studie: Úspěch BIM při rekonstrukci silnic a železnic

Infrastrukturní projekty, zejména ve výstavbě železnic a pozemních komunikací, představují jedinečnou výzvu kvůli jejich složitosti a rozsahu. Použití BIM technologie je klíčové pro dosažení úspěšného výsledku těchto projektů. Vynikajícím příkladem úspěšné aplikace BIM metodiky je pilotní rekonstrukční projekt, který zahrnoval jak železniční, tak silniční infrastrukturu. Tento projekt zahrnoval rekonstrukci železnice, výstavbu nové okružní křižovatky a chodníku pro pěší, rekonstrukci stávající tříproudé křižovatky a uspořádání místních a obslužných komunikací. Projekt využíval software Ferrovia pro návrh kolejové stavby a software Plateia pro návrh pozemních komunikací všech tříd a typů, což jsou obě špičková řešení od CGS Labs. Hlavním cílem bylo ověření, jak mohou BIM přístupy zlepšit samotný návrh.

Obrázek: Vizualizace železnice, která byla vytvořena v softwaru Ferrovia. (https://cgs-labs.com/blog-ferrovia/bim-is-the-key-to-successful-railway-projects/)

Softwarová řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, která není omezena na používané CAD platformy. Umožňují uživatelům snadno vytvářet detailní 3D objekty typu 3D SOLID (tedy 3D tělesa) podél trasy. Tyto objekty mohou být také automaticky spojeny s metadaty, definovanými v plánu BIM Execution Plan (BEP). Aby uživatelé mohli model vytvořit rychle a co nejjednodušeji, jsou všechny příkazy související s BIM shromážděny na kartě Pomůcky. Navíc zde obsažené nástroje umožňují zjišťování kolizí přímo v programu, což znamená, že není nutné exportovat model do jiného softwaru, jako je např. Navisworks a další řešení mimo Vaše CAD prostředí.

Obrázek: Karta Pomůcky v softwarových řešeních CGS Labs.

Výsledky tohoto projektu byly následující:

  • Zlepšená koordinace mezi účastníky projektu díky přístupu k jednotnému a centralizovanému modelu.
  • Spolupráce v reálném čase umožňuje rychlou výměnu informací a úpravy návrhů.
  • BIM přístup umožňuje přesné 3D modelování, čímž snižuje pravděpodobnost chyb v návrhu.
  • Detekce kolizí umožňuje rychlou identifikaci a následné vyřešení kolizí, což ještě s přihlédnutím ke zjišťování kolizí v rámci objektů v CAD prostředí uvnitř projekčního týmu vedlo k úspoře času v rámci projektu ještě před jeho poskytnutím do CDE.
  • 3D modely poskytují lepší vizualizaci konečného produktu, což napomáhá při prezentacích a následném rozhodování a pochopení na straně širší veřejnosti, aniž by byla nutné tvorba vizualizace projektu.

Obrázek: Model, který integruje modely pozemní komunikace a parkoviště vytvořené v Plateia, model železnice z Ferrovia a viadukt, který byl vytvořen v programu Revit a poté importován pomocí formátu IFC.

O společnosti

CGS Labs je slovinská společnost s více než 30 lety zkušeností s vývojem softwarových řešení pro projektování liniových staveb. Kromě sídla ve Slovinsku má společnost pobočky také v Německu, České republice a Srbsku. Díky podpoře přibližně 30 obchodních partnerů společnost CGS Labs úspěšně prodává své produkty na všech kontinentech, což jí umožňuje držet krok s nejnovějšími trendy ve stavebnictví.

Společnost CGS Labs se vyznačuje nejen vysoce kvalitní technologií, ale také snahou o spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování svých řešení. V rychle se měnícím stavebním průmyslu je společnost CGS Labs důvěryhodným partnerem, který pomáhá klientům dosáhnout jejich cílů pomocí kreativních řešení. Použití technologie BIM s produkty společnosti CGS Labs je nejen technologickým pokrokem, ale také zárukou úspěchu a efektivity každého projektu.

Pokud hledáte špičkové softwarové řešení pro projektování infrastrukturních staveb od pozemních komunikací, kolejových a vodohospodářských projektů od 2D návrhu po 3D a BIM, pak je společnost CGS Labs tou správnou volbou. Chcete-li si plně vyzkoušet potenciál našich softwarových řešení, nabízíme Vám 14denní zkušební verzi všech našich produktů zdarma. V tomto zkušební období jsou řešení plně funkční a umožňují Vám komplexně otestovat software se všemi dostupnými funkcemi.

Pro více informací kontaktujte naši českou a slovenskou pobočku: https://cgs-labs.cz/kontakt/