07_1-Vyber_TXT_souboru

Blog 5.2 – Tvorba digitálního modelu povrchu ze souborů bodů zaměření -textových souborů- v řešeních CGS Labs