05-DTM_CGS_Labs_priklad

Blog 5.1 – Tvorba digitálního modelu povrchu z výkresových objektů v řešeních